وزیر داخله‌ پاکستان: اگر ثبات سیاسی خود را تجدید نکنیم،افغانستان از ما پیش می‌ افتد

comments 0

124 Views

هندوکش_پاکستان : اگر ثبات سیاسی را در کشور نیاوریم، من بیم آن دارم که حتا افغانستان از ما پیش ‌افتد. چنان ‌که رییس جمهور حامد کرزی دوره‌ی زمام‌داری‌اش را سپری کرد و اکنون رییس جمهور غنی درهمان مسیر روان است .
احسان اقبال هشدار می‌دهد که اگر در آینده‌ی نزدیک ثبات سیاسی در کشورش نیاید، افغانستان می‌تواند از پاکستان پیشی بگیرد.
احسان میگوید: «پیش از حاکمیت حزب مسلم‌لیگ (نواز) وضعیت در پاکستان خیلی وخیم بود. هراس‌افگنی به اوجش رسیده بود. وقتی ما قدرت را تصاحب کردیم، هراس‌افگنی را نابود کردیم و بر بحران قدرت فایق آمدیم.»
وزیر داخله‌ی پاکستان با اشاره به اثرات مثبت راه‌ رو اقتصادی چین ـ پاکستان گفت که پیش از ۲۰۱۳ جهان به پاکستان هم‌چون یک «نهان‌گاه هراس‌افگنان» نگاه می‌کرد، اما با آغاز راه‌رو اقتصادی چین ـ پاکستان، نگاه جهان تغییر کرد.
دادان وزیری

Share this page to Telegram

Comments