وزارت داخله از تامین امنیت انتخابات اطمینان داد

comments 0

39 Views

هندوکش – کابل : وزیرداخله کشور طی دیدار با فرمانده عمومی حمایت قاطع پیرامون تامین امنیت انتخابات پارلمانی وشورا های ولایتی بحث وگفتگو نمودند
ویس‌احمد برمک وزیر امور داخله کشور و ژنرال جان نیکلسون فرمانده عمومی حمایت قاطع، پیرامون تامین انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها بحث و گفتگو کردند.
وزارت امور داخله طی خبرنامه موضوعات مطرح شده درین دیدار را تصریح نموده که از جمله تامین امنیت انتخابات پارلمانی وشورا های ولسوالی ، اجرای حقوق وامتیازات متقاعدین وبالای بردن ظرفیت های پولیس شهرکابل شامل بحث بود
اقای برمک از امادگی های پولیس برای تامین امنیت انتخابات وشورا های ولایتی خبرداد
ژنرال جان نیکلسون فرمانده عمومی نیروهای حمایت قاطع از تدابیر امنیتی وپلان اصلاح سازی وزارت داخله ابراز خرسندی نموده و گفت که حمایت قاطع درراستای همکاری با دولت افغانستان بخصوص وزارت داخله اماده هرنوع همکاری میباشد
عبیدرادپور

Share this page to Telegram

Comments