وزارت اقتصاد سیستم گزارش دهی از شیوۀ مصرف بودجه در مؤسسات غیردولتی را ایجاد کرد

comments 0

0 Views

هندوکش- کابل: عبدالستار مراد وزیر اقتصاد روز گذشته سه شنبه دریک نشست خبری در کابل، برای نخستین بار از ایجاد سیستم گزارش دهی موسسات غیردولتی در این وزارت خبر داد و نیز گزارشی را در مورد دستاوردهای این وزارت در بخش شفافیت و حساب‌دهی ارائه کرد.
آقای مراد از فساد گسترده در موسسات غیردولتی پرده برداشته و می‌گوید که وزارت اقتصاد مصمم است تا از شیوه فعالیت موثر این موسسات به صورت جدی نظارت کند و این سیستم برای نخستین بار در وزارت اقتصاد کشور بمنظور گزارش دهی موسسات غیردولتی ایجاد گردیده است.
وی افزود:« فساد دومین مشکل بزرگ افغانستان پس از تروریزم است که وزارت اقتصاد در زمینه مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت گام‌های عملی را برداشته است و تا زمانی که دامن فساد برچیده نشود شفافیت بوجود نمی‌آید».
آقای مراد گفت:« در کنار ادارات دولتی در مؤسسات غیر دولتی نیز فساد موجود است و به همین دلیل ما از مصارف آنان نظارت داریم تا بدانیم که آیا در کارشان شفافیت وجود دارد یا خیر؟».
به گفتۀ وزیر اقتصاد، در کشور دوهزار موسسه غیردولتی فعالیت دارد که به در حدود 400 موسسۀ آن خارجی می باشد.
وزارت اقتصاد از جمله وزارت های پالیسی ساز درچوکات حکومت افغانستان است که در راستای ایجاد هماهنگی میان برنامه‌های انکشافی دولت، برنامه ریزی‌های بزرگ اقتصادی، ، نظارت و ارزیابی از روند تطبیق برنامه های انکشافی و انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی فعالیت دارد.
سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *