واکنش وزارت دفاع افغانستان در رابطه به گزارش سیگار

comments 0

0 Views

هندوکش – کابل: ادارۀ بازرس ویژۀ امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) گفته ‌است که برخی بیوه‌های سربازان و افسران نیروهای نظامی افغانستان از طرف مقام های این وزارت ها مورد سوء استفادۀ جنسی قرار می گیرند.
روزنامۀ دیلی کالر، از قول سرمفتش ویژۀ سیگار می‌نویسد که برخی از بانوانی که شوهران‌شان را در صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان از دست داده ‌اند، هنگامی که غرض گرفتن پول تقاعدی به نهادهای مسئوول مراجعه می‌کنند، از طرف مسئوولان این نهادها مورد سوء استفادۀ جنسی قرار می‌گیرند.
اما جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی می گوید که؛ بازمانده‌گان شهدای نیروهای دفاعی و امنیتی کشور از ارزش ویژه ای در نهادهای دولتی برخوردار می باشند و عموم منسوبین قوای مسلح با خانواده های شهدا با کمال احترام بر خورد میکنند.
وی می افزاید از سوی دیگر پول تقاعدی بازمانده‌گان شهدای نیروهای دفاعی و امنیتی کشور از طریق ریاست هزینۀ تقاعد پرداخته می‌شود که وزارت دفاع در آن دخالتی ندارد.
آقای رادمنش این گزارش را رد نمی‌کند، اما تأکید می‌ورزد که با بازمانده‌گان نظامیان کشور در نهادهای دولتی مانند عضو خانواده رفتار می‌شود.
وی تأکید می کند که؛ بازمانده‌گان نظامیان کشور از جایگاه ویژه در تمام نهادهای امنیتی ، مخصوصاً در وزارت دفاع برخوردار می باشند.
عبید راد پور

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply