والمیکی

comments 0

1 Views

شاعر

والمیکی زندگی در پیرامون ۴۰۰ پیش از میلاد در شمال هند  پیشگام چامه‌سرایی در ادبیات سانسکریت بود. او سرایندهٔ اثر حماسی رامایانا بود. او را به سانسکریت ادی کوی یا نخستین شاعر می‌خوانند و وی را از برای پدیدآوردن ساختار شعر سانسکریت و نخستین شلوکا می‌ستایند. او را پدر شعر هندی می‌خوانند.

جنبش دینی‌ای موجود است که برپایهٔ رامایانا و یوگاوشیستا پایه‌ریزی‌شده و به نام والمیکی والمیکیسم نام‌گرفته‌است.

Share this page to Telegram

Comments