هیات مذاکره کنند طالبان ناقص اند! / توفیق عظیمی

comments 0

1 Views

تبعیض در میان طالبان یک پدیده بنیادی است. سالهاست که این گروه خلاف حقوق اطفال و علیه حقوق زنان کار کرده اند. این تبعیضات نه تنها در سایر مسایل مربوط به طالبان چشمگیر است بلکه در گفتگو های طالبان نیز این گروه درچنین ملحوظات نقصان دارند. هیئت افغانستان که عازم مبارزات زبانی با این گروه شده اند یک هیئت کامل و شامل از تمام اقشار جامعه اعم از جوانان، متنفذین، زنان و نماینده گان تمام اقوام اند. ولی هیئت گفتگو کننده طالبان هیچ یکی از ملحوظات فوق الذکر را در نظر نگرفته اند. هیئت طالبان متشکل از یک یا دو قوم خاص استند که نه از جوانان نماینده یی دارند و نه هم از زنان. این گروه با چنین وضعیت نابسامان و نا متناسب با گروه مذاکره کنند حکومت افغانستان شاید سهل نباشد که به نتیجه مطلوب برسند اما باز هم باید دانسته شود که چشم امید یک ملت مظلوم به این گفتگو ها وابسته است. تا هنوز گفتگو بر توافق بالای آجندای مذاکرات صلح به نتیجه نرسیده است، این در حالیست که جامعه جهانی به خصوص امریکا تاکید بر نتیجه بخش بودن این مذاکرات دارند و اضافه کردند که دیکر کاسه صبر شان در جنگ افغانستان به لب رسیده است. طالبان هنوز هم تاکید به نظام اسلامی دارند اما چگونگی نام آنرا اظهار نکرده اند ولی ظاهراً از کارکرد های گذشته شان معلوم است که این گروه خواستار امارت اسلامی استند و معتقد اند که اسلام در قالب جمهوریت قابل تطبیق نیست.

نظام سیاسی اسلام، نظام جمهوری است اسلام، چهارده‌قرن پیش از امروز با گزینش خلفای چهارگانه‌ی پیامبر ص از طریق بیعتِ عامه (انتخابات عمومی، آزاد، شفاف، علنی و عادلانه) برای اولین بار در تاریخ بشر، نظامِ جمهوریت را با میکانیزم ابتدایی آن، در مدینه منوره پایه‌گذاری و تجربه کرد. خلفای راشدین، آن‌گونه که گفته می‌شود از طریق شورا برگزیده شده‌اند، یک سوء تفاهم و مغالطه‌ی بی تاریخی بیش نیست. نظام سیاسی اسلام، نظام جمهوری (مردمی‌) است که چهارچوب آن را در هر عصر و زمان، عقلانیت عرفی و اجتماعی مسلمانان تعیین می‌نماید. در نظام سیاسی اسلام، مُدل سیاسی مشخصی وجود ندارد.

جا دارد یاد آوری گردد که طالبان در چنین شرایط بحرانی که حکومت در برابر شان سردچار مشکل گردیده است و مردم از لحاظ اقتصادی بصورت گسترده با مشکلات دست و پنجه نرم میکنند، تمرکز دولت را از جانب خودشان بطرف مردم بر گردانند و انعطاف برای رسیدن به نتیجه از خود نشان دهند. عملکرد آزاد سازی زندانیان توسط طالبان در قبال پروسه صلح گام مثبت و قابل ستایش این گروه است. و میتوان آنرا بعنوان یک اشاره سبز از سوی این گروه تلقی کرد که در چند دهه اخیر بی نظیر است. مردم کم کم معتقد میشوند که این گفتگوها نتیجه خواهد داد و طعم صلح را بزودی خواهند چشید. طالبان نیز آدمی زاد اند و ازین مخاصمت طویل المدت میان آنها و دولت خسته شده اند و دیگر زمان آن رسیده تا به خانه هایشان، نزد فرزندان شان برگردند و در کمال آرامش و آسایش زندگی کنند.

Share this page to Telegram

Comments