هند:کشمیر ازماست

comments 0

22 Views

هندوکش –هند : رجنات سنگ وزیرداخله هندوستان در اظهارات اخیر خود گفته است کشمیر بخشی از خاک هند میباشد وتا اخرباقی خواهد ماند وهیچ قدرت دنیا نمیتواند کشمیر را از هند جدا کند
رجنات سنگ در مصاحبه با شبکه سی ان ان از نیروهای هندی ستایش نموده وافزوده است بخاطرحفظ تمامیت ارضی خود به انسوی مرز هم عملیات میتوانند
نامبرده درمورد نقش پاکستان در منطقه گفت هند وپاکستان روابط خوبی میداشتند اگر پاکستان از تروریستان حمایت نمیکرد
روابط هند وپاکستان از دیرزمان برسرمسله کشمیر خراب میباشد

Share this page to Telegram

Comments