هفت تن مواد نشه اور کشف گردید

comments 0

1 Views

هندوکش – کابل : از اغاز هفته جاری تا کنون هفت تن همراه با مواد مخدر بازداشت گردیده اند

پولیس مبارزه با مواد مخدر میگوید به سطح کشور ۷۸ مورد عملیات انجام داده اند که درنتیجه هفت تن تریاک ، چرس ، ، امفیتامین ، نوشابه الکولی وسایر مواد نشه اور بازداشت نموده اند

اسدالله یادگاری سخنگوی معینیت مبارزه با مواد مخدر میگوید در رابطه با قضایای ۹۳ مشکوک و۱۲ موتر و۵۶ پایه تلیفون و۱۸۷۰ دالر بازداشت گردیده است

به گفته یادگاری درمیان بازداشت شدگان سه پولیس ملی ودوتن کارمند امنیت ملی نیز شامل میباشد

عبیدرادپور

Share this page to Telegram

Comments