هر رویای پیروزی طالبان به شکست تبدیل می شود / شمس حقجو

comments 0

1 Views

طالبان که سالها در تلاش بودند تا ولسوالی ها و شهرها را به شکست مواجه بسازند و فرزندان این وطن را قربانی خشونت های خویش نمایند .

در این زمینه دیده میشود که به نسبت توانایی نیروهای نظامی وهمکاری مردم  ،  همچنان مشوره نیروهای بین المللی ، طالبان نتوانسته اند که به اهداف شوم خود نایل شوند .

اکنون در سراسر افغانستان طالبان مورد نفرت مردم واقع شده اند و غالباً اندکی مردم مجبورند که با این گروه همکاری کنند . طالبان اکنون در قلب هیچ یک از شهروندان افغانستان جایی ندارند ، زیرا اهداف این گروه مشخص است:

این گروه در جهت منافع و برنامه اجنبی ها فعالیت های خشن و تخریبی را انجام میدهند که از خود چیزی برای گفتن ندارند ، آنها یک مشت آدم های مصرفی اند که مورد سوء استفاده استخبارات کشور های متخاصم منطقوی قرار گرفته اند  و برای تطبیق دستاتیر آنها شهر ها را ویران و شهروندان را قربانی مینمایند  .

طالبان گاهی عملیات را به یک نام یا نام دیگر اعلام می کنند و نتیجه آن مرگ و شکست های شان است. نیروهای ویژه ، کوماندو و استخبارات افغانستان قادرند طالبان را در همه جا پیدا و نابود کنند. طالبان فقط در حملات دزدکی ، حملات انتحاری و ماین گذاری ها که به کشته شدن غیرنظامیان منجر شده است ، نسبتاً موفق بوده اند. طالبان هر قدر که توانایی پیدا کنند باز هم نمیتوانند در مقابل با نیرو های افغان روبرو مقابله کنند طالبان از تمام مرزهای بشریت عبور کرده و هر جنایتی را به دستور ارباب شان انجام می دهند ، فارغ از اینکه به چه مذهبی تعلق داشته باشند. نظری به جنگ های اخیر در هلمند ، کندز ، قندهار و ارزگان بندازید که طالبان در آن چه به دست آوردند. فقط مردم محلی قربانی جنگ ها شدند و مجبور به ترک خانه های شان شدند که اکنون در بسیاری از شهرها به سختی زندگی می کنند. هیچ کس توجیه نمی کند که جنگ راه حل است یا جنگ صلح را برای مردم به ارمغان می آورد ، اما طالبان صریحاً می گویند که آنها برای رفاه حال مردم می جنگند. در حالی که طالبان از جنگ چیزی بدست نیاورده اند ، آنها فقط میهن خود را به نفع بیگانگان ویران کرده و افغان های خود را به یک نام یا نام دیگر قربانی کرده اند. تا زمانی که نیروهای افغان همین طور با غرور و شهامت باشند ، رویای های شوم طالبان هرگز تحقق نخواهد یافت. این گروه بیشتر تحقیر خواهند شد و روزی فرا خواهد رسید که دیگر جایی برای یافتن نیروی انسانی برای جنگ نخواهند داشت.

Share this page to Telegram

Comments