نیاز مبرم به پایدار بودن روابط و مشارکت سیاسی و مالی ایالات متحده آمریکا با افغانستان // استاد عارف نظری

comments 0

0 Views

 

9 سپتامبر و 11سپتامبر دو روز غمناک و تراژدی در تاریخ ایالات متحده آمریکا است. 9 سپتامبر حمله بر پنتاگون وزارت دفاع آیالات متحده آمریکا و 11 سپتامبر حمله بر برج های دو گانه تجارت جهانی ایالات متحده آمریکا هزار ها کشته و زخمی بجا گذاشت و ملت و حکومت ایالات متحده آمریکا را یکبار دیگر به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی متوجه مسؤلیت هایش نمود. این حملات توسط گروه القاعده به رهبر اسامه بن لادن و همکاری رژیم طالبان در افغانستان طرح و به اجراء در آمد. جورج بوش ریس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا در اعلامیه چند روز بعد از حملات برآمریکا خطاب به جهانیان به منظور سرکوب تروریسم گفت: یا با ما باشید یا علیه ما. افغانستان که حدوداً هفت سال میشد 95% فیصد خاک آن تحت سیطره رژیم طالبان به همکاری افراط گرایان اسلامی، شبکه های تروریستی چون القاعده، شبکه حقانی و دها شبکه کوچک دیگر اداره میشد یکبار دیگر توجه ایالات متحده آمریکا و جهانیان را به خود جلب کرد، ایالات متحده آمریکا به منظور سرکوب تروریستان با استفاده از قطعه نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد از زمین و هوا به همکاری نیرو های ائتلاف و مجاهدین شمال کشور به طالبان حمله آورده و بعد از شکست حکومت طالبان به تعقیب حکومت انتقالی، مؤقت و انتخابی شکل گرفت و بدون شک ایالات متحده نقش کلیدی را درین پروسه در دست داشت در واقع میتوان گفت که بدون همکاری های جامعه ملل و بخصوص ایالات متحده آمریکا شکل گرفتن یک نظام جدید در افغانستان غیر قابل ممکن به نظر  میرسید. این مقدمه را به آن جهت ذکر کردیم تا بتوانیم به منافع مشترک و کره خورده ایالات متحده آمریکا را در افغانستان توضیح داده باشیم و به این سوال پاسخ ارائه کنیم که آیا نیازی به روابط و مشارکت پایدار میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان و برعکس آن است یا خیر؟

افغانستان از سالهای 1352 و به کار آمدن گروه های جنگجو افراطی  در قالب احزاب اسلامی وشبکه های تروریستی از چند لحاظ به جهان و به خصوص به کشور های قدرتمند و منطقه اعم منافع و اعم مشکلات را ایجاد کرده است.

در زمان جنگ سرد و تقابل بلوک شرق و غرب افغانستان پایگاه زور آزمایشی های این دو بلوک بود، اتحاد جماهیر شوروی با حمایت از حکومت دموکراتیک خلق و ایالات متحده آمریکا به حمایت از احزاب هفت گانه مجاهدین در پی منافع خود بودند که در نهایت با شکست اتحاد جماهیر  شوروی انجامید و آمریکا توانست دشمن خود را در شرق به شکست مواجه کند و نفع بزرگ را در تاریخ خود ثبت کند و اما ایالات متحده آمریکا با فراموشی افغانستان از محراب توجه سیاست خارجی خود در آسیایی جنوبی یکبار دیگر به سرنوشت مواجه شد که برای جلوگیری  آن سالها به مجاهدین افغانستان کمک مالی و تسهیلاتی انجام داده بود، حملات 9و11 سپتامبر نمونه از آن میتواند باشد. ایالات متحده با توجه به حملات مذکور و سرکوبی تروریستان و حفاظت از ایالات متحده آمریکا هجده سال متواتر افغانستان را کمک سیاسی و مالی نمود ولی در سرکوب تروریستان و دشمنان خود تا هنوز موفق نگردیده است و حالا با شدت گرفتن پروسه صلح یکبار دیگر ایالات متحده آمریکا میخواهد با خروج نیرو های خارجی از کشور زمان را به جای دوباره توقف بدهد که هجده سال قبل از آنجا آغاز نموده بود آن هم خلاف معاهده استراتژیک میان کابل و واشنگتن 2009 و پیمان امنیتی 2014 و از دست دادن هزاران سرباز  خود در خطوط جنگ. در واقع این تکرار همان اشتباه تاریخی است که قبلاً انجام داده است. با توجه به نقش ایالات متحده آمریکا در هجده سال گذشته در افغانستان میتوان سود و زیان، گرمی و سردی مشارکت و روابط پایدار ایالات متحده آمریکا را در چند مورد خلاصه کرد.

افغانستان یکی از متحدتر ین  استراتژیک ایالات متحده آمریکا در آسیایی جنوبی و در واقع جبهه نخست جنگ در مقابل تروریستان جهانی به منظور دفاع از جهان و جهانیان قرار دارد و در حدود هجده سال میشود که فرزندان رشید این کشور  در دفاع از جهانیان وظیفه مقدس خود را انجام داده اند و این مکلفیت ایالات متحده آمریکا  به عنوان یکی از کشور های قربانی تروریسم به روابط پایدار و مشارکت سیاسی و مالی افغانستان در کنار جامعه ملل حضور داشته و یکبار دیگر اجازه ندهد که تروریستان افغانستان را پناهگاه امن خود ساخته و امنیت جهان را تهدید کنند و از سوی دیگر اجازه ندهد که ایالات متحده آمریکا اشتباه تاریخی را بار بار تکرار کند.

در کنار مبارزه بر علیه تروریسم افغانستان جبهه جنگ دیگر که مبارزه علیه کشت و قاچاق مواد مخدر است همچنان ادامه میدهد. در واقع باید این نکته را فراموش نباید کرد که حضور تروریستان و کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان یک مسئله کوچک و داخلی افغانستان نبوده بلکه متعلق به تمام جهانیان است که بار ها قربانی آن شده اند و اگر به آن توجه صورت نگیرد جهان ازین ناحیه به شدت متضرر خواهد شد. مشارکت پایدار ایالات متحده جامعه جهانی در محو این دو پدیده از مسؤلیت های جهانی تمامی کشورها  مطابق به منشور سازمان ملل متحده بود و از سوی دیگر  تضمین کننده جان های خود شان خواهد بود.

ایالات متحده آمریکا و جامعه اروپا که داعیه دار  دموکراسی تلقی میشوند نباید به مسؤلیت های جهانی خود پشت پا زنند، زیرا این ایالات متحده آمریکا بود که چنین سیستم را راه انداخت و حالا مکلف است با توجه به مسؤلیت خود ارزش های هجده ساله را حفظ و به تقویت آنها تلاش کند، زیرا به همه گان واضح است که ترویج حقوق بشری،  بخصوص حقوق زنان، آزادی بیان، آزادی رسانه ها و دها مورد دیگر با همکاری ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی در افغانستان جاه افتاده و اگر درین موقع اساس دنیا یکبار دیگر و بخصوص ایالات متحده آمریکا افغانستان  را فراموش کند تمامی این تلاش های جهانی به منظور تحقق دموکراسی زیر سوال خواهد رفت و نتیجه این همه سال ها قربانی ضرب صفر خواهد شد.

ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی در هجده سال گذشته اردوی را برای مردم افغانستان با مشارکت سیاسی و مالی نظم بخشیدن که در دفاع از جهان میجنگند و ایالات متحده آمریکا نقش کلیدی در ایجاد این اردو داشته است. عدم مشارکت در آموزش، تقویت، تجهیز و پرداخت به این اردو، سبب ورشکست شدن آن و در نهایت سبب تهدید ایالات متحده آمریکا و جهانیان خواهد شد زیرا تروریستان با تقویت دوباره بیشتر جان خواهند گرفت.

در کل میتوان گفت نابسامانی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان بیش از اینکه جنبه داخلی داشته باشد، جنبه بیرونی و متأثر از سیاست های کشور های منطقه و جهان بخصوص ایالات متحده آمریکا بوده است، این نکته قابل توجه است که نه فساد اداری پدیده افغانی است، نه شبکه های تروریستی ساخته افغانی است و نه کشت و قاچاق مواد مخدر در دستور کار این ملت بوده است بلکه تمامی این مشکلات همچنان متأثر از سیاست کشور های منطقه و کشور های قدرتمند جهان است که امروزه دامنگیر آنها همچنان شده است.

نتیجتا گفته میتوانیم که حفظ منافع و جایگاه و امنیت افغانستان، حفظ منافع، جایگاه و امنیت جهان و جهانیان است نه تنها که ایالات متحده آمریکا که هر کشور دیگر در جهان باید بر حفظ مشارکت دوامدار همکاری سیاسی و مالی با افغانستان الی مبدل شدن این کشور به  یک کشور عاری از پناهگاه تروریستان، کشت و قاچاق مواد مخدر و فساد اداری و مالی ادامه بدهند و نیاز میرود تا تلاش های دامدار خود را همچنان ادامه بدهند زیرا در جهان که ما زندگی میکنیم همه منافع مشترک و در ضمن وابسته با هم دیگر داشته و جهان خانه مشترک همه ماست و باید برای نابودی پدیده های ناپسند در هر کوشه از جهان تلاش مشترک صورت بگیرد

ایالات متحده آمریکا با توجه با همکاری های هجده ساله خود در افغانستان نباید به تروریستان موارد فرصت را مهیا کند و نباید در خروج نیرو های نظامی خود تعجیل به خرچ بدهد مگر به تضامین محکم حقوقی و بین‌المللی به طرف های صلح که سبب آرامش مردم افغانستان، حفظ دستاورد های ایالات متحده آمریکا و آرامش کشور های منطقه و جهان از ناحیه تروریسم گردد

Share this page to Telegram

Comments