نهادهای مدنی: قانون جدید تظاهرات در مغایرت با ارزش های دیموکراتیک تهیه شده است

comments 0

0 Views

هندوکش – کابل: نهادهای مدنی در کابل از طرح تعدیل قانون تظاهرات از جانب حکومت ابراز نگرانی کرده اند.
نهادهای مدنی در حالی نگرانی خویش را از طرح تعدیل قانون تظاهرات از سوی دولت ابراز نموده اند که در این قانون برای پولیس صلاحیت های زیاد داده شده است.
در طرح قانون جدید تظاهرات 33 ماده در مورد صلاحیت ها و مسئولیت های پولیس ذکر گردیده ، همچنان در آن آمده است که پولیس می تواند با برداشت از وضعیت اجازه تجمع و راهپیمایی را ندهد.
در طرح جدید آمده است که هرگاه از سوی پولیس گفته شود که منطقه نا امن است پس مسئولان تظاهرات و تظاهرکنندگان باید بزودی ساحه را تخلیه کنند و تحصن کننده ها هم از سه روز بیشتر اجازه تحصن را ندارند.
عزیز رفیعی رئیس نهادهای مدنی افغانستان می گوید، این قانون آزادی های فردی و مدنی را که قانون اساسی آن را تضمین نموده است رد می کند.
اما شاه حسین مرتضوی سرپرست سخنگوی ارگ می گوید ، طرح تازۀ قانون تظاهرات ،اعتصابات و تجمعات تاکنون در حد مسوده است و هر نوع تغیرات در این قانون در پرتو قانون اساسی و با رای زنی های دقیق با نهادهای مدنی صورت می گیرد ، مگر نهادهای مدنی نگرانی خود را ابراز کرده اند که این طرح همین گونه به مجلس نمایندگان فرستاده نشود.
این در حالی است که حکومت پس از آن در قانون تظاهرات و اعتصابات تعدیل وارد کرد که در راهپیمایی های اخیر ده تن در کابل کشته و زخمی گردیدند.
گفته می شود که حکومت با در نظرداشت وقایع اخیر تصمیم تعدیلات تازه را در این قانون روی دست گرفته است اما نهادهای مدنی آن را در واقع وضع محدودیت بالای شهروندان تلقی کرده اند.
سپوژمې پوپلزې

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *