نقش جوانان در ساختار و انکشاف جامعه !

comments 0

0 Views

سر مایه گذاری  بالای نسل جوان يكي از راه هاي پيشرفت ، ترقي و انکشاف در هر کشوری و هر جامعه یی محسوب میگردد ، چون جوانان مطلق به آینده و آینده سازان در هر كشور و جامعه یی هستند .
نسل جوان به عنوان نيروي فعال و متحرك، پرتلاش و با احساس ميتواند نقش خوبي در پيشرفت و انکشاف يك جامعه داشته باشد.

اكثر جوانان کشور عزیزمان افغانستان در حوادث وجنگ هاي 30 سال اخير شامل نبودند و برای جوانان نسل امروز  زمینه آن فراهم شده است  تا جوانان بتوانند به جاي اندیشیدن به قوم، سمت و مذهب به مردم سالاري بينديشند، تا باشد که  کشور خویش را به ترقي ، انکشاف وپيشرفت سوق دهند .

ایام جوانی مرحلۀ است که انسان دارای قوت و نیروی جسمی وفکری میباشد که باید ازآن بصورت اعظمی استفاده صورت گیرد. یک جوان باید قسمی تربیت و آماده شود که هر لحظهء وقت خویش را غنیمت شمرده در ترقی و پیشرفت جامعه ی که در آن زیست مینماید  کوشا بوده و بتواند با استفاده از دوران جوانی بهره برداری و استفاده سالم نماید.

هيچ كشوري بدون در نظر گرفتن مشاركت وسيع جوانان در مسائل سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي نمي تواند به پيشرفت وترقي دست پيدا كند.
بنآ به هر میزان که جوانان افغانستان آگاه، هدفمند و روشنفکرانه و بدون ملاحظات آنچه که در پارا گراف بالا ذکر شد عمل نمایند، به همان اندازه اعتماد مردم نسبت به کارکردهای جوانان  افرایش یافته و تغییرات مثبت  در تمام ابعاد جامعه رو نما میگردد و کشور بسوی ثبات و رفاه گام بر میدارد .
در تمام کشورهای جهان، تجربه ثابت ساخته است که جوانان عامل تغییر و گذار جوامع از وضعیت سنتی به طرف مدرنیته و گرایش‌های مدنی می‌باشند و در راستای رسیدن به این اهداف، باید تلاش‌ها، زحمات و قربانی‌های زیادی داد تا اهداف و مقاصد انسانی به‌دست آید.
در افغانستان، جوانان با فرصت‌ها و موانع زیادی مواجه‌اند، دولت با همه‌ی ضعف‌ها و مشکلات در تلاش تقویت نقش و جایگاه جوانان در لایه‌های مختلف جامعه می‌باشد و فرصت‌هایی مانند آموزش ابتدایی و تحصیلات عالی را فراهم ساخته و برای تعدادی از جوانان وظایف کلیدی در ساختارهای دولتی و غیردولتی داده شده است. اما از جانب دیگر جوانان با مشکلات زیادی مواجه‌اند و این مشکلات باعث دلسردی، سرخوردگی و تضعیف روحیه‌ی آنان شده است.

مواد مخدر،گروه‌های قاچاق انسان، گروه‌های مخالف دولت، آزار و اذیت‌های جنسی و مهاجرت‌های خطرناک از مواردی‌اند که جدا جوانان را آسیب‌پذیر ساخته و جلو رشد و انکشاف جوانان را گرفته است.

باتوجه به وضعيت كنوني افغانستان، هرگاه به نسل جوان كشور نقش بيشتر وزيادتري در فعاليت هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و … داده شود، شاهد تحول وتغيير چشمگير و مثبت در كشور خواهيم بود.

جوانان ميتوانند روحيه نژادپرستي را به روحيه ملي گرايي در كشور تبديل كنندو  این امر باعث میشود که در آینده به یک افغانستان رو به ترقی و انکشاف امیدوار باشیم بدون در نظر داشت  نقش جوانان در کشور قادر نخواهم شد که وطن را به سوی ترقی وتعالی بکشانیم.

نگارش : پوهاند استاد عارف نظری

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *