نقش ایران در پیوند به روند صلح افغانستان // نیلوفر مستعد

comments 0

0 Views

ایران همسایه غربی  افغانستان یکی از قدرت های منطقوی بخاطر دشمنی با امریکا وعراب و پیش برد جنگ های نیابتی خویش متاسفانه همانند پاکستان روند صلح افغانستان را با استفاده از تروریزم تحت باج گیری  قرار داده است و نخواسته است که  جایگاه شایسته خود را در روند صلح افغانستان داشته باشد و این نشان می دهد که روند صلح افغانستان، همچنان پروژه ای سیاسی در انحصار قدرت های چون ایران،  پاکستان ، روسیه ، اعراب و….. است.
در حالیکه  اصول سیاست خارجی افغانستان ایجاب میکند که پروسه صلح مربوط به مالکیت افغانها است ایران بارها پشت برده با طالبان دیدار و به مردم افغانستان تعین تکلیف میکند ، ایران از طرفی خود را به دولت افغانستان دوست و صادق میداند و از طرفی هم تروریزم و مخالفین حکومت افغانستان را اکمالات مالی و تسلیحاتی مینماید ، بازی دوگانه سیاست های ایران در منطقه باعث شکل گیری داعش  شده است که بحران آن دامنگیر دولت ایران نیز میباشد .

ایران با سو استفاده از مهاجرین افغان مقیم آن کشور و همچنان با استفاده از نفوذش در داخل  افغانستان به بهانه های فعالیت های فرهنگی وجهه زبان مشترک و غیره … از سالیان پیش به سربازگیری و ایجاد لشکر فاطمیون پرداخت ، افغان های پناهده و مهاجر را توسط سپاه پاسداران تعلیمات نظامی داد و به جنگ های نیابتی خویش به سوریه ، عراق ، یمن … برای جنگیدن در مقابل داعش فرستاد ، نتیجه  اول برای افغانستان کشته شدن هزاران جوان افغان در کشور های سوریه ، عراق ، و یمن شد ، نتیجه دوم ملیشه های داعش بخاطر انتقام از ملیت هزاره افغانستانی عملات انفجاری و انتحاری و ده ها جنایات دیکر شان را در افغانستان انجام دادند و از مردم افغانستان قربانی گرفتند و امروز هم در کوشه ونقاط افغانستان داعش سربازگیری و جنایت میکند ، نیروهای دفاعی نظامی افغانستان همه روزه در مقابل تروریزم میجنگند و قربانی میدهند .

ایران با حمایت از تروریستان طالب میگوشد منافع خود را تامین کند و مانع صلح و ثبات در افغانستان شود ایران با استفاده از طالبان بنادر آبی افغانستان را ویران میکند تا مانع ثلابت دولت افغانستان در مهار آب ها گردد .

سناریوسیاست ایران در قبال افغانستان در تقابل با امریکا و اعراب قرار دارد در واقع ایران مشکلات کشوری خویش را با دولت های که با آنها مخالفت دارد و در نبرد هست میدان این نبرد ها افغانستان را قرار داده است و جنگ جویان جنگ با داعش را همچنان از پناه جویان افغان انتخاب نموده و قربانی تمام سیاست های مغرضانه اش هم مردم افغانستان را قرار داده است .
حالا در این آشوپ بازار دولت افغانستان چه باید بکند ؟

افغانستان همانگونه که تاکنون نشان داده است، از این پس نیز نیازمند است تا بر خصومت دیرینه موجود میان ایران، امریکا و عراب غلبه کند و منافع ملی خود را از درگیر شدن در خصومت ایران با امریکا و کشور های عربی ، برکنار بدارد و بر اساس منافع افغانستان گام بردارد   ، حکومت افغانستان با رویکرد کثیرالمحوری پروسه صلح در امور منطقه و در کنار آن شورای عالی صلح میتواند از اقدامات مخربانه و غیر مشروع ایران جلوگیری کند، زیرا حکومت افغانستان هم ابزار های کافی را در اختیار دارد و همچنان حمایت های سیاسی و مالی بین المللی را و این گونه نباید اجازه دهد تا کشور های منطقه دست بالای در تحقق خواسته های غیر مشروع خود به بهانه تقویت پروسه صلح میان گروه طالبان و حکومت افغانستان داشته باشند.

Share this page to Telegram

Comments