نشست تاجران افغان در کانادا

comments 0

0 Views

هندوکش – کانادا : قرار است امروز چهارشنبه تاجران افغان – کانادا در شهر تورنتوی این کشور نشستی را برگزار کنند

شاهپور احمدی مسوول عملیاتی فدراسیون تجارتی افغانستان – کانادا میگوید تاجران افغان وارد این شهر گردیده اند و درین نشست  تلاش میشود   سرمایه گزاری ها در افغانستان جلب بود.

” افغانستان امروز نیاز به سرمایه گزاری و جلب توجه سرمایه گزاران را بیشتر از هر کشور دیگر دارد. به همین دلیل هر اقدامی که در رابطه به مسایل تجارتی و سرمایه گزاری در افغانستان صورت میگیرد، بدون شک که خالی از نفع نیست

این نشست تجارتی افغانستان – کانادا برای چهار روز ادامه خواهد یافت.

درین نشست به شمول تاجران زن و مرد از افغانستان، رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز در نشست تجارتی تورنتو اشتراک میکند.

فکورنعیمی

Share this page to Telegram

Comments