نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری یک هفته بعد اعلام می شود

comments 0

32 Views

هندوکش _کابل: کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید؛ نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان 98 پس از تآخیر آن، در مدت یک هفته بعد اعلام خواهد شد.
اگر چند قرار بود که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان به تاریخ 27 میزان اعلام شود که نشد، حوا علم نورستانی رئیس کمسیون مستقل انتخابات نا وقت روز شنبه در طی یک نشست خبری ضمن اعلام نشدن نتایج ابتدایی از همه مردم افغانستان و جوانب ذیدخل در روند انتخابات معذرت خواست.
نورستانی در پیام حساب تویترش یکی از دلایل تآخیر اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات را رعایت شفافیت هر چه بیشتر روند انتخابات خواند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور فعلی ویکتن از نامزادان ریاست جمهوری در حساب تویتر خویش نوشته است که « به تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر تآخیر اعلام نتایج از بهر تضمین انصاف، شفافیت و حسابدهی ارج می گذارد».
ذبیح الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون به روز شنبه به هندوکش پریس گفت؛ کوشش می نمایم تا طی چند روز آینده کارهای تخنیکی پایان یابد و نتیجۀ ابتدایی اعلام شود.
آقای سادات علت تاخیر نتایج ابتدایی را این گونه ابراز نمود؛ اطلاعات به وقت معین به سرور منتقل نشد، مشکل اینتر نت موجود بود و نیز دو سه روز وقت در بر گرفت تا به منظور شفافیت به ناظران نامزادان قناعت دهیم که اطلاعات توس اس دی کارت ها به طور مطمین به سرور منتقل می شود.
محمد یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه در مورد اعلام نشدن نتایج ابتدایی به وقت معینه آن می گوید؛ دقت و شفافیت روند نباید قربانی سرعت شود. اگر کمیسیون مستقل انتخابات کوچکترین اشتباه را از لحاظ فنی انجام دهد یا در کارشان عدم شفافیت باشد، در آن صورت امکان تکرار تجربۀ انتخابات سال 2014 متصور است. امیدواریم که چنین تجربه و اشتباه صورت نگیرد.
اینبار مردم و جامعه جهانی خواهان شفافیت در روند انتخابات ریاست جمهوری 2019 هستند.
همچنان آقای سادات به مردم وعده و اطمینان دادند؛ که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات به مردم وعده داده است که شفافیت را تضمین می کند وتلاش میکنیم تا نتیجۀ را به دست آوریم که به اساس آرای پاک مردم افغانستان و برای همه قابل قبول باشند.
سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments