ناهید آوازخوان

comments 0

0 Views

به گفته خودش او با مـوسـیقی یکجا قد کشیده‌ با همان آواز ابریشمین گفت: “درست یادم نیست، شاید پنجاه سال است که آواز میخوانم” و افزود: “و بیست‌وپنج سال میشود که نمیخوانم.” اینک پس از سالها، باز به یاد جوانی، زیر نظر استاد قاسمی تمرین میکنم، اما مثل سابق نمیشود. هر چیز از خود یک دوره دارد. یک آمد دارد. بازم کوشش بندگی خوده میکنم.”

ناهید در منطقه عاشقان‌وعارفان شهر کهنه کابل. همان جایه “کوچه سه دکان” میگفتن. پدرش قربان علی نام داشت. سامان آلات موسیقی را ترمیم میکرد. به این حساب، ناهید از خوردی با موسیقی یکجای زندگی کرده و قد کشید

چهل‌وپنج یا پنجاه سال پیش یا شاید کمی زیادتر بوده. سیزده یا چارده ساله بود، که در رادیو به نام خواهرش زرغونه  رفت او دو خواهر دارد یکی زرغونه و دیگر روشن. دو برادر هم دارد خواهرش زرغونه در رادیو میخواند و ماموریت هم داشت. ناهید اول در پروگرام ترانه‌ها آواز میخواند بعد ها  تایپست مقرر شد.

اولین آهنگی که ناهید خواند “عاشقم، عاشق به رویت/ گر نمیدانی، بدان/ سوختم در آرزویت/ گر نمیدانی، بدان”  بود که اصلن این آهنگها از هماهنگ بود.

Share this page to Telegram

Comments