ناتو: طالبان شکست خورده اند و بزودی تن به صلح می دهند

comments 0

0 Views

هندوکش – کابل: یک مقام ملکی ناتو در گفتگو با رسانه ها گفته است که طالبان دیگر شکست خورده و به زودی حاضر به گفتگو های صلح می شوند.
نامبرده می گوید ، به خاطر حاضر کردن طالبان بالای میز مذاکرات صلح ایجاب می کند بالای این گروه فشار های نظامی و سیاسی افزایش یابد،وی تأکید می کند که افزایش حملات طالبان نشان دهنده شکست این گروه می باشد.
کورنیلوس زمرسن ، نماینده ملکی ناتو در افغانستان می گوید که:« با افزایش سربازان و فشارها بالای طالبان ممکن است شماری از طالبان زود یا دیر این را درک کنند که در جنگ برنده نخواهند شد و به همین منظور تن به صلح خواهند داد ، ازدیاد حملات تروریستی طالبان نمایانگر وارخطایی آنان می باشد، آنها معتقد شده اند که در جنگ رویا رو کاری را از پیش برده نمی توانند بناءً دست به حملات تروریستی و انتحاری می زندد».
شماری از کارشناسان به این باور اند که ناتو اراده ئ جدی در جنگ با طالبان را ندارد و به همین منظور طالبان به پروسه صلح نمی پیوندند.
بعضی دیگر از کارشناسان تأکید می کنند که به خاطر تأمین صلح و ثبات در منطقه باید در داخل و بیرون از مرز های کشور باتروریستان مبارزه صادقانه صورت گیرد.
نماینده ملکی ناتو افزایش سربازان را یک خبر امیدوار کننده دانسته و می افزاید که در حال حاضر فرصت برای صلح پایدار ایجاد شده اما این کار به زمان نیاز دارد.
سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *