ناتو برای کمک و همکاری در افغانستان باقی میماند // استاد عارف نظری

comments 0

0 Views

در اخرین نشست اعضای ناتو در سلوانیا این سازمان یک بار دیگر به حمایت از نیرو های افغانی تاکید کرد ، ناتو در این نشست از کمک های نظامی ، آموزشی و نیرومند شدن نیرو های افغان به منظور مبارزه علیه هراس افگنی و تامین صلح و ثبات در افغانستان تاکید نمود. چند قبل نیز متحدان و شرکای ناتو همکاری دوامدار مالی با نیرو های امنیتی افغان را همچنان به منظور قدرتمند شدن نیرو های امنیتی افغانستان مورد بحث قرار داده و بر آن متعهد شدند. اما اخیرین تصمیم گیری های این سازمان در حال صورت میگیرد که پروسه صلح متوقف گردیده و شدت جنگ بر طالبان از سوی ایالات متحده امریکا بیشتر شده است و از طرف دیگر طالبان نیز از ابزار های مختلف به منظور فشار آوردن به دولت افغانستان استفاده میکنند. محاصره پلخمری ، شدت جنگ در کندز و فراه و اخیراً هم قطع لین های برق از فشار های وارده بر حکومت افغانستان است اما اصل مسله این است که ناتوبعد از تصمیم گیری اخیر ریس جمهور ایالات متحده امریکا بر تصمیم خود یکبار دیگر تاکید میکند . دیده میشود که با تغیر استراتیژی ایالات متحده در قبال پروسه صلح استراتیژی این سازمان همچنان در حال تغیر است . ناتو مبارزه علیه تروریزم را دوامدار میداند و خود را مکلف به کمک و همکاری نیرو های امنیتی افغانستان تا سال 2024 دانسته است تا این نیرو ها از لحاظ آموزش ، تجهیز و کمک های مالی آماده مبارزه جدیتر علیه تروریزم باشد. در این شکی نیست که تروریزم در منطقه به شکل گسترده وجود داشته و تمامی جهان را به تهدید امنیتی مواجه نموده است و اعضای ناتو به شدت از رشد تروریزم و خروج زود هنگام نیرو های خارجی از افغانستان نگران اند زیرا عجله در خروج نیرو های خارجی آن هم در موقع که تروریزم هنوز جان داشته و همه را تهدید میکند برای همه اعضای ناتو نگران کننده است . از طرف دیگر اعتماد را که ایالات متحده امریکا بر طالبان نموده بود مورد قبول سازمان ناتو نبود . زیرا این سازمان از چگونگی رابطه گروه طالبان با شبکه های تروریستی آگاه است و به خوبی میداند که اعتماد بر طالبان به مفهوم تقویت اندیشه افراط گرایی در منطقه و جهان است . روی همین دلیل لابی های این سازمان در کاخ سفید و استرایژیست ها کاخ سفید در نهایت ریس جمهور ترامپ را وادار نمودند که از توافق که دست طالبان را در امور افغانستان خیلی باز کند جلوگیری نماید و نگهدارد که تلاش های این سازمان و متحدان اروپایی آمریکا همچنان دستاورد های حقوق بشری و سایر موارد را در افغانستان با این توافق نامه از دست بدهند. سازمان ناتو و ایالات متحده امریکا که دوشا دوش هم به افغانستان آمدند قرار گزارشات با هم یکجا از افغانستان خارج خواهند شد اما دیده شد که خروج نیرو های خارجی در این مقطع زمانی به هیچ صورت به نفع ایالات متحده آمریکا و شرکای ناتو وی نمی باشد . هنوز که هنوز است نیرو های امنیتی افغانستان نیاز به کمک مالی ، تجهیزاتی ، آموزشی دارد و نمیتواند به تنهایی در مقابل تروریزم جهانی و شبکه های بزرگ تروریستی به مثل القاعده ، شبکه حقانی ، داعش و حتی طالبان که با آنها رابطه نزدیک دارد جنگ را ادامه بدهد. کمک و همکاری جهان با دولت افغانستان امر ضروری است زیرا دوباره تبدیل شدن افغانستان به مرگز و پناهگا مهم تروریستان جهانی به شدت آرامش جهان را تهدید خواهد کرد و در این هیچ شکی نیست که آمریکا و همین گونه متحدان اروپایی او یکبار دیگر مورد حمله این ترویستان قرار نگیرند. روی همین دلیل رفته درک میشود که ناتو از این ناحیه نگران است و بار بار در جلسات و نشست های خود روی مسله افغانستان پرداخته و حمایت همه جانبه خود را بیان داشته است. از طرف دیگر بدون مبارزه مشترک علیه تروریزم افغانستان نمی تواند صاحب صلح دومدار شود و ایالات متحده آمریکا به عنوان متحد استراتیژیک افغانستان نیز بازنده میدان خو اهد بود در صورت که افغانستان نتواند صاحب صلح دوامدار شود و دوباره به میدان جنگ تبدیل گردد.

Share this page to Telegram

Comments