ناتو:روسیه باید تحت ریاست افغانها از پروسه صلح حمایت کند.

comments 0

0 Views

هندوکش- بلجیم: سرمنشی ناتو میگوید که در رابطه به حمایت روسیه از طالبان اسناد موثق در دست نیست اما از روسیه میخواهیم تا از پروسه صلح افغانستان تحت رهبری افغانها حمایت نماید.
یینز ستولتنبرگ این سخنان را قبل از نشست ناتو در جریان یک کنفرانس اظهار نمود.
قرار است تا فردا نشست 29 کشور عضو ناتو برگزار گردد که رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در آن نیز اشتراک میورزد.
سرمنشی ناتو در جریان کنفرانس برگزار شده گفت « وضعیت ناتو و اوضاع اخیری افغانستان بررسی گردیده و قرار است ماه آینده تصمیم ارسال سربازان اتخاذ گردد.»
نامبرده افزود که ناتو دیگر در چوکات ماموریت نظامی داخل افغانستان نخواهد شد ماموریت جدید نیرو های ناتو تربیه، مشوره و حمایت میباشد.
نامبرده در جواب اینکه آیا روسیه طالبان را حمایت مینماید گفت: «ما نیز در رابطه معلوماتی دریافت نموده ایم اما اسناد موثق و دقیق در دست نداریم او افزود که ناتو سعی مینماید تا روسیه را در پروسه صلح افغانستان به رهبری افغان ها تشویق نماید.
ناتو وضعیت کنونی افغانستان را نگران کننده گفت و افزود که برای مهار گروه های تروریستی ارسال افزایش نیرو های ناتو ضروری است.
مترجم: فکتور نعیمی

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *