موقف آقای غنی در مورد برگزاری لویه جرگۀ // شمس حقجو

comments 0

0 Views

در این اواخر برخی از کارشناسان ادعا می کردند که رئیس جمهور غنی تشنۀ قدرت است و تمام اختیارات حکومت را در قبضۀ خویش گرفته و نمی خواهد که به خواست های مشروع شهروندان افغانستان تن دهد؛ گفته هایی که با مرور زمان دارد اشتباه به اثبات میرسد.
داکتر اشرف غنی که از جدیت چشمگیری در مسایل رسمی برخوردار است و طی زمان حکومتش توانسته است افغانستان را از بسیاری چالش های اقتصادی و منطقوی با راهکارهای سنجیده شده به سمت و سوی شکوفایی سوق دهد تا جایی که برخی از کارشناسان پاکستانی معتقدند که داکتر غنی پاکستان را به بن بست کشانیده و شاهرگ های حیاتی پاکستان را خفه کرده است. چون آقای غنی توانست با بکارگیری شیوه های مبتکرانه راه های بدیل در تجارت با پاکستان را جستجو و جاگزین نماید که این عملکرد غنی سبب اُفت بازرگانی و داد و ستد پاکستان و افغانستان شد و در عوض بدیل های مناسبی مانند؛ ایران ، ترکمنستان ، اوزبکستان از راه زمین و نیز گشایش چندین دهلیز هوایی را برای بازرگانان افغانستان مساعد و در اختیار شان قرار داد.
در دنیای امروز بیشتر از هر زمان دیگر اقتصاد پایدار و در اختیار داشتن شریان های اقتصادی می تواند کشورها را در سطوح بلند منطقوی مطرح سازد که اقدامات دوران حکومت وحدت ملی توانسته به گونه چشمگیری از عهده آن موفق برون آید ؛ هرچند ظاهراً افزایش بیکاری در کشور از مواردی است که همواره شهروندان کشور حکومت را مورد انتقاد قرار می دهند اما از بعد اقتصادی نمی توان که کاهش بی رویه کمک های خارجی را در این زمینه نادیده گرفت.
اکنون که گفتگوهای صلح افغانستان در روی میز کار قدرت های بزرگ مانند امریکا و روسیه قرار دارد ، در کنار آن کشورهای منطقه نیز در تلاش اجرای نقش منفی و مثبت در این پروسه می باشند دولت افغانستان برخی از این تلاش ها را ستایش و برخی دیگر را نکوهش می کند زیرا به باور دولت مردان شماری از این کشور ها در پی بهره برداری از مسئلۀ صلح افغانستان به نفع خویش بدون در نظر داشت خواست های مشروع مردم و حکومت افغانستان می باشند از همین رو می خواهند با برگزاری نشست های متفرق و جمع آوری مهره های سوخته یک بار دیگر این تلاش ها را به بن بست بکشانند.
به همین منظور ممحد اشرف غنی رییس ‌جمهور کشور به تازه گی در یک نشست مشورتی صلح در کابل، به محمد عمر داوودزی، رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح و نمایندۀ ویژه ارگ در امور اجماع منطقه‌ای برای صلح هدایت داد تا زمینه برگزاری لویه جرگه را به خاطر مشوره با مردم در مورد صلح فغانستان، الی اخیر ماه حوت سال جاری فراهم سازد.
محمد اشرف غنی در عین حال در این نشست مشورتی خاطر نشان کرده است که در ماه حمل سال آینده خورشیدی سومین نشست پروسه کابل برگزار و در مورد تدابیر بعد از برقراری صلح در افغانستان صحبت صورت گیرد..
این عملکرد آقای غنی نشان داد که موصوف نه تنها این که به خواست های مردم افغانستان احترام می گذارد بلکه می خواهد با برگزاری لویه جرگه سپید و سیاه را به روی جهانیان بکشاند و در این لویه جرگه تمام جهانیان آگاه خواهند شد که حق با کیست و مردم افغانستان کی را می خواهند؟

Share this page to Telegram

Comments