موانع کانکریتی در کابل،چالش عمدۀ شهروندان!

comments 0

0 Views

باشندگان کابل بیشتر از یک و نیم دهه می شود که با مشکل موانع سمنتی دست و گریبان اند و همه روزه از بسته بودن جاده ها ، کوچه ها و پیاده رو ها به وسیله این موانع شکایت دارند.
هر چند آمار دقیقی در مورد شمار دیوارهای کانکریتی که بیشتر از یک دهه گذشته بدینسو در افغانستان ساخته شده، وجود ندارد اما به گفته مسئوولان شرکت‌های ساختمانی تا دو سال پیش هر شرکت حد اوسط ماهانه دو هزار دیوار تولید داشت که این رقم در سالهای اخیر کاهش یافته است.
تلاش‌های دولت در چند سال گذشته برای برداشتن این موانع و باز کردن جاده ها به روی مردم نتیجه مثبت و چشمگیری نداشته است.
وزارت امور داخله کشور که خود مانند بسیاری از ادارات دولتی صدها دیوار مرتفع در اطراف تعمیر و قرارگاه های خویش گذاشته است، این موانع را یک گزینه برای جلوگیری از تهدید های احتمالی امنیتی عنوان نموده و می گوید که در تلاش‌ تأمین امنیت بهتر شهروندان و برداشتن این موانع از کابل می باشد.
هرچند مسئولان در وزارت داخله و شهر داری کابل بارها از تصمیم دور کردن موانع سمنتی از نقاط مزدحم شهر خبر داده اند اما تا کنون موفق به این امر نشده اند.
شهروندان کابل در این اواخر با آن که از جمع آوری این موانع از بعضی نقاط شهر ابراز خوشی می کنند در کنار آن می گویند که دولت بارها از برداشتن موانع از تمام نقاط شهر کابل خبر داده است اما نتوانسته است این موانع را از مقابل ارگان های دولتی ، منازل شخصی مقامات و دفاتر رسمی و غیر رسمی دیگر بردارد.
از سوی دیگر شهرداری کابل چندین بار تأکید کرده است که این موانع ابتدا از ساحاتی که بیشتر مزدحم اند و شکایات نسبت به آنها وجود دارد، برداشته می‌شود و سپس این برنامه را به سایر نقاط پایتخت گسترش می دهند مگر در براداشتن موانع با مشکل تراشی های مراجعی که در آن موانع نصب گردیده است مواجه گردیده و این روند مختل شده است.
با این حال سرانجام اگر روزی صلح در کشور تأمین شود، از این دیوارها که برای خرید آنها میلیونها دالر امریکایی مصرف شده، این دیوار ها به چه کار خواهد آمد و این موانع که چهرۀ کابل را به دژ مستحکم جنگی مبدل کرده است چی زمانی برداشته خواهد شد؟
مگر پرسش اینجاست که چرا حکومت در بر آوردن این خواست شهروندان و ادعای خود مبنی بر دور کردن موانع فایق نیامده است؟
نگارنده : ساوه امیری

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *