منظوری یک پروژه برای ولایت هلمند

comments 0

0 Views

هندوکش – هلمند: مقام ولایت هلمند میگوید، در مرکز شهر لشکرگاه به ارزش یک میلیارد افغانی پنجاه پروژه خورد و بزرگ به بهره برداری سپرده میشود.
اعمار مکاتب و سرک ها شامل این پروژه ها میشود و برای افراد زیاد زمینه اشغال مساعد میشود. با راه اندازی این پروژه ها نگرانی مردم از بابت نبود سرک ها و مکاتب حل خواهد شد.
بخاطر بلند بردن کیفیت این پروژه ها افراد محل خواهان گرفتن جلو فساد در این پروژه ها شده اند. باشنده گان محل تعهد نموده اند که در تطبیق این پروژه ها با مسؤلین همکاری نموده تا در وقت معین و با کیفیت خوب جهت بهره برداری سپری شود.
ننگیالی کوهنورد

Share this page to Telegram

Comments