منبع در شورای کویته:ناکامورا را گروه طالبان به دستور آی اس آی ترور کردند

comments 0

1201 Views

هندوکش-پاکستان: یک منبع موثق در میان طالبان شورای کویته که نخواست از وی نامبرده شود میگوید: داکتر تیتسو ناکامورا به دستور مستقیم آی اس آی و حکومت پاکستان و به وسیله ی اعضای وفادار به گروه طالبان به قتل رسید.

منبع در شورای کویته که به اخفای هویت اش تأکید میورزد افزود:قتل ناکامورا از چندین سال بدینسو در دستور کار آی اس آی حکومت پاکستان قرار داشت و این موضوع را مقام های ارشد آی اس آی بارها با شورای کویته در میان گذاشته بودند تا چگونه وی را از میان بردارند.

منبع می افزاید:با گذشت هر روز و روی کار گرفتن پروژه های عمرانی بیشتر از سوی موسسه ناکامورا نگرانی های حکومت پاکستان و آی اس آی افزایش یافت و در یک جلسه سری با شورای کویته تصمیم گرفته شد تا به هر نحوی که باشد ناکامورا را از سر راه خود بردارند.

منبع میگوید؛ آی اس آی خواست با قتل ناکامورا هم وی را از سر راه خویش بردارد و از جانب دیگر سایر موسسات خیریه را هشدار دهد.

منبع در ادامه گفت؛ بالآخره آی اس آی رهبری شورای کویته را وظیفه داد که ناکامورا را به دلیل مهار آبها و اعمار بندهای آبگردان در یک حمله از قبل طراحی شده به قتل برساند که این طرح آنها موفقانه جامه عمل پوشید.

فروزان سیرت

Share this page to Telegram

Comments