منابع طبیعی درست مدیریت نمیشود

comments 0

0 Views

هندوکش- کابل: اداره تحقیق و ارزیابی میگوید، حکومت نمیتواند منابع طبیعی اش را درست مدیریت کند.

ارزیابی این اداره نشان میدهد که در شماری از ولایات نا امن که در آنان جنگ جریان دارد، در زمین های زراعتی مواد مخدر کشت میشود.

این اداره برنامه بدیل معیشت حکومت را ناکام عنوان نموده و تحقیقات صورت گرفته از سوی وزارت زراعت و مالداری را دور از حقیقت خوانده است.

نصیر احمد درانی وزیر زراعت و مالداری میگوید، بعضی از ادارات تحقیقات شانرا در چند محل محدود انجام میدهند و بعداً چنان نمایان میکنند که گویا این تحقیقات افغانستان شمول است.

به گفته آقای درانی، زمین های زراعتی بیشتر افغانستان را ترکاری و باغ های میوه در بر گرفته است که استفاده درست از زمین ها را نشان میدهد.

عبید رادپور

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *