منابع: سیستم بایومتریک تورخم، مردم را با مشکلات روبرو ساخته است

comments 0

0 Views

هندوکش _ تورخم: نصیب خان یک تبعه افغان می گوید که نصب سیستم بایومتریک از سوی پاکستان در مرز تورخم، مشکلات زیادی را بباور آورده است.
نامبرده می گوید: « حکومت پاکستان در مرز تورخم سیستم بایومتریک را برای مسافران افغان نصب نموده و در ضمن از مسافران پرسش هایی مانند چه وظیفه دارید؟ کجا میروید؟ چرا میروید؟ چقدر وقت را می گذرانید؟ با کی کار دارید؟ از مسافران نموده و نیز قبل از تثبیت هویت و بازپرس اجازه حرف زدن را در تیلفون به مسافران نمی دهند ».
به گفته نامبرده: « در این پرسش ها تقریبا 20 دقیقه سپری می شود، در حدود هزاران تن در این جریان انتظار می کشند، و بعضی اوقات مردم دو تا سه روز را در انتظار بازپرسی می باشند».
نامبرده اضافه کرد، پولیس بندر تورخم حتا از اطفال یک ساله نیز درخواست پاسپورت می کنند.
نامبرده از مردم و به ویژه از خواهران و برادران هموطن خود می خواهد که به پاکستان نروند زیرا به سرگردانی های فراوان مواجه می شوند.
محمد امان دوران

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *