ملت مدیون فداکاری های شماست! // سید جمال اخگر

comments 0

0 Views

قبل از برگزاری انتخابات شش میزان یکی از عمده ترین نگرانی های شهروندان کشور تأمین امنیت مراکز رأی دهی بود، زیرا گروه طالبان بارها از طریق سخنگویان خویش تهدید به اجرای حملات انفجاری و انتحاری نموده بودند.
در این انتخابات که بیشتر از 70 هزار نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تأمین امنیت آن را به عهده داشتند و از هفته ها بدینسو آمادگی ها برای برگزاری هرچه بهتر این پروسه ملی اتخاذ گریده بود نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نشان دادند که این ها از توانایی های زیادی در امر تأمین امنیت و مقابله با هراس افگنانی که میخواهند مردم بی دفاع مان را به خاک و خون بکشانند، را دارند.
سربازان دلیر کشور با تشریک مساعی منظم و پلان مشترک برای مردم افغانستان ثابت ساختند که بعد از خداوند بزرگ و مهمترین تکیه گاه ملت غیور افغانستان همین قهرمانان میباشند و در دشوار ترین و مهمترین روز ها از عهده ی مسئولیت های خویش با سربلندی برون می آیند.
در کنار این که به روح 9 تنی که در روز برگزاری انتخابات به شهادت رسیدند بهشت برین تقاضا میکنم و به زخمیان این رویدادها شفای عاجل استدعا مینمایم در این نوشتار خواستم از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و سربازان گمنام این سرزمین ابراز سپاس و قدردانی نمایم که به قیمت خون خویش در حراست از هموطنان مان سینه های خویش را سپر و شب ها را بدون چشم برهم نهادن سحر نمودند.
من منحیث یکی از شهروندان این خاک از تمام زحمات و جانفشانی های قهرمانان دیارم (نیروهای امنیتی) صمیمانه قدرادانی میکنم که به ما زمینه اشتراک در انتخابات و انتخاب رئیس جمهور آینده را مساعد ساختند.
سربازان دلیر و خوش قلبم مان نشان دادند که گروه طالبان و سایر گروه های هراس افگن نمی توانند دسایس و پلان های شوم خویش را با موجودیت این دلیر مردان در صحنه ی عمل پیاده کنند و ما مدیون و مرهون فداکاری های شان هستیم و خواهیم بود.
به جا خواهد بود که دولت افغانستان نیز به پاس این همه رادمردی ها غرض تشویق این دلیر مردان امتیازات مادی و معنوی را برای شان تفویض نماید زیرا در حقیقت امر در خور هرنوع ستایش و تقدیر استند.
من (نویسنده) که جز قلم حربه ی دیگری در اختیار ندارم برای همین قهرمانان وعده میسپارم که قلم من در مقابل دشمنان شما مانند خنجر و در صیانت از شما دلیران به مثابه سپر استفاده خواهم کرد.
خداوند منان از تک،تک تان راضی باشد!

Share this page to Telegram

Comments