ملاها در مدارس پاکستان کودکان را مورد تجاوز جنسی قرار می دهند

comments 0

0 Views

هندوکش – اسلام آباد: یک تعداد زیاد از مدارسی که زیر نام دین در پاکستان فعالیت دارند حقایق تلخی در عقب پرده آنها نهفته است که شمار اندکی از مردم در باره آن جرئت سخن زدن را می کنند.
به تازه گی رادیو صدای امریکا پرده از راز یکتن از ملاهایی برداشته است که بالای یک کودک در یکی از مدارس تجاوز جنسی کرده است.
کوثر پروین مادر کودکی که این ملا بالای آن تجاوز نموده و عمل لوطت را انجام داده است می گوید، وقتی که این عمل ملا به یادم می آید تنبان خون آلود پسرم در نظرم مجسم می شود.
از سوی دیگر کودکی که قربانی عمل نامشروع ملا گردیده می گوید:« یک سال می شود که به مدرسه نزدیک خانه ئ ما میرفتم یک روز ملای مدرسه تنبان مرا کشید دهنم را بسته کرد و به زور بالای من عمل لواطت را انجام داد که بسیار درد می کرد و من از ترس به کسی چیزی گفته نتوانستم».
باشنده گان محل می گویند ، در هر مدرسه ده ها حادثه از این دست اتفاق می افتد اما پولیس هیچ اقدامی نمی کند بلکه ملاها را با خود برده از آن ها پول می گیرند و دوباره رها می کنند.
به گفته آنان واقعیت این است که تجاوز جنسی بالای کودکان در مدارس پاکستانی یک امر عادی شده اما سخن گفتن در این موارد بسیار دشوار است.
کارشناسان می گویند، هرچند ظاهراً برای مدارس نام دینی را داده اند اما در واقع با کودکان عین رفتاری صورت می گیرد که در کلیسا انجام می شود و هزارن داستان از لواطت و تجاوز ملا ها در مدارس بالای کودکان است که مردم از آن حکایت می کنند و نیز کودکان بسیاری این حقایق از شرم مردم ابراز کرده نمی توانند.
گفته می شود که ملاهای پاکستانی به خاطر پنهان کردن جرایم خویش به پولیس اجازه دخول و بازرسی مدارس را نمی دهند ، ملا ها بازرسی مدارس را توهین تلقی می نمایند و به همین بهانه خود را رهایی می بخشند.
یکتن از قربانیان دیگر لواطت می گوید:« ملاها به بسیار ساده گی می توانند یک نفر را متهم نمایند که به دین و مذهب ما توهین نموده است، مردم نیز به حرف ملا ها گوش میدهند اما به واقعیت های پنهانی که هزاران تن از آن متضرر می سازد گوش نمی دهند و همین ملا ها متضررینی را که صدا بلند می کنند به بهانه های این و آن به کام مرگ می فرستند».
مردم می گویند ، ملا ها طبقه خطر ناک جامعه می باشند که در لباس انسان حیوانات درنده ای هستند که از یک سو وحشت و دهشت را راه اندازی می نمایند و از سوی دیگر بالای کودکان تجاوز می کنند.
در حال حاضر حدود 22 هزار مدرسه در پاکستان فعالیت دارند و بیشتر کودکانی در این مدارس می باشند که خانواده های شان توان درس و تعلیم آنان را ندارند، در کنار این که کودکان مذکور مورد تجاوز جنسی ملا ها قرار می گیرند ، برای آنان آموزش های افراطیت و تروریستی نیز داده می شود و از همین مدارس مهاجمین انتحاری فارغ می شوند و سپس در اختیار استخبارات پاکستان قرار می گیرند و این شبکه پلان حمله را برای آنان تدارک می بینند.
یک تن از مهاجرین افغان که پسرش در یکی از مدارس کویته آموزش های انتحاری را فرا گرفته بود می گوید:« پسرم را به مدرسه فرستادم سه ماه بعد به خانه آمد کاملاً تغیر کرده بود هر وقت می گفت در افغانستان جهاد فرض است ، انتحاری جایز است و این آرام نشستن ناروا است… بالآخره من فهمیدم که پسرمن شکار تبلیغات سوء ملا ها در مدرسه شده است و من پسرم را دیگر به مدرسه نگذاشتم اما یک هفته بعد آن از طریق تلویزیون خبر شدم که سه تن از رفقای پسرم که در همان مدرسه بودند قصد داشتند حملات انتحاری را در افغانستان راه اندازی کنند که از سوی نیروهای امنیتی افغانستان دستگیر شده بودند و پسرم وقتی تصویر آنها را در تلویزیون دید تمام قصه را برای من کرد».
قابل یادآوری است که این گونه وحشت و فجایع از چندین دهه بدینسو در مدارس پاکستان جریان دارد و ملاها خود را تیکه داران دین می پنداشته و فتواهای خود سرانه را صادر می کنند تا مردم توان مقابله با آن را نداشته باشند، اما آنانی که تحصیلات عصری دارند و از کارها و فجایع ملاها پرده می بردارند از سوی یاغیان طرفدار این ملاها از بین برده می شوند.
در حال حاضر هزاران تن از کودکان افغان در مدارس پاکستانی زیر نام دروس دینی به صفوف طالبان، داعش و شبکه حقانی جلب می شوند و فتواهای مشروعیت جهاد را علیه حکومت افغانستان از مدارس پاکستانی که در واقع منبع اصلی فساد اند ، با خود دارند.

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *