مقام های امنیتی افغانستان و پاکستان می خواهند گروه کاری مشترک ترتیب دهند

comments 0

0 Views

هندوکش – تاجکستان: در دیدار مشترک مقام های امنیتی افغانستان و پاکستان بالای ایجاد یک گروه کاری مشترک بحث و گفتگو صورت گرفته است.
این دیدار در حاشیۀ نشست 4 چهار جانبه در شهر دوشنبه پایتخت تاجکستان به صورت غیر رسمی بین مقامهای افغانستان و پاکستان انجام شده است.
نشست مذکور که غرض همآهنگی میکانیزم مبارزه با تروریزم تدویر یافته است در آن مقام های نظامی کشورهای چین، افغانستان، پاکستان و تاجکستان شرکت کرده اند.
گفته می شود در این نشست نظامیان دو کشور بالای ایجاد یک گروه کاری مشترک تأکید کرده اند.
قابل یاد آوری است که این گروه کاری مشترک به خاطر دور کردن گمانه ها در سطح مقامهای نظامی و حکومتی پیشنهادات مشخص ارائه می کند.
گفتنی است که پیش از این هم گروه کاری مشابه با ترکیب مقام های افغانستان و پاکستان ایجاد گردیده بود که نتایج مؤثر را درقبال نداشت.
محمد امان دوران

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *