مفقود شدن ۴۹۵ کارت حافظه بایومتریک

comments 0

0 Views

هندوکش –کابل : کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان: ۴۹۵ کارت حافظۀ دستگاۀ شناخت بایومتریک و ۱۸۶ دستگاۀ شناخت بایومتریک ناپدیداند.

این کمیسیون ناپدید شدن این دستگاه‌ها و کارت‌های حافظۀ این دستگاه‌ها را بر نتیجۀ انتخابات بسیار اثرگذار نمی‌داند، اما تأکید می‌ورزد که کوشش می‌شود تا در روزهای آینده این حافظه‌ها و دستگاه‌ها پیدا شوند.

رحیمه ظریفی، عضو کمیسیون مستقل انتخابات: برای فعلاً ۱۸۶ دستگاه بایومتریک و ۱۷۲ پرنتر نیستند و همچنان به تعداد ۴۹۵  کارت حافظه دستگاه‌های بایومتریک نیز مفقود هستند که فکر می‌کنم بر نتیجۀ انتخابات یک چالش بسیار بزرگ نیست.

عبیدرادپور

Share this page to Telegram

Comments