معرفی وشیوه بازی با رشته ورزشی باسبال

comments 0

0 Views

هندوکش _ ورزش: این رشته ورزشی گرفته شده از یک کلیمه انگلیسی است (Bossabal) که در ابتدا توسط کشور اسپانیا و بلجیک در سال 2004 میلادی کشف و اختراع گردید.

این رشته ورزشی مخلوط از رشته والیبال، فوتبال و جمناستیک می باشند. زمین بازی این ورزش روی تشک پرش به اندازه های بزرگ می باشد. اما بازیکنان همراه با نواختن موسیقی شاد و پر از هیجان با انجام دادن حرکات بالا و پاین در حال جست و خیز روی توشک پرش می پرند.

این ورزش مشابه به ورزش والیبال است، اما قوانین و مقررات فوتبال و جمناستیک در آن دخیل می باشد.

به هر طرف زمین یک توشک پرش و چند موانع وجود دارد و با استفاده از آنان بازیکنان به میتوانند که برای ضربه زدن به توپ به حد کافی بپرند.

نحوه بازی با ورزش باسبال:

هرگروه از 3 الی 5 بازیکن میداشته باشند که در دو طرف زمین توسط جال از هم جدا شده باهم قرار میگیرند. بازیکن که بازی را شروع می کند در نقطه وسط زمین روی توشک پرش می ایستد و دیگر بازیکنان بر روی موانع ها در نزدیکی وی قرار می گیرند. بازیکن که توپ را پرتاب ویا سرویس می کند توپ را بطرف هوا پرتاب می کند و کوشش می کنند که به آن ضربه وارد کند تا از روی جال به زمین رقیب اصابت نماید. جانب مقابل باید توپ را کمتر از 8 ضربه به جانب مقابل برگرداند. هنگامیکه توپ به زمین رقیب قرار می گیرد به تیم مهاجم یک امتیاز داده میشود و در نهایت هر تیم در سه ست به 25 امتیاز برسد پیروز میدان خواهد بود.

در جریان یک مسابقه توپ کاملا در حال چرخش است، بخاطریکه هریک از بازیکن مهاجم همیشه برای ضربه زدن به توپ در حال جست وخیز بر روی توشک پرش می باشند.

درین بازی تیم مهاجیم تیم است که توپ را در اختیار دارند و کوشش می کند که حمله را آغاز نماید.

تیم مدافع در این بازی کوشش می کند که جلو ضربه تیم مهاجم را بگیرد، و بازیکنان در پهلوی جال زمین بطرف بالا تا آخرین نقطه می پرند که تا مانع زدن ضربه توسط بازیکن مهاجم شود. در صورتیکه توپ از بالا وارد زمین میشود بازیکن مدافع جهت دفع توپ با استفاده از ضربه پا دفاع می کند.

پس از یک دفع موفقیت آمیز بازیکنان تیم برای حمله آماده میشوند و بازی نیز به همین مینوال ادامه می یابد تا زمانیکه توپ به داخل محوطه امتیاز اصابت نماید.

هنگامیکه توپ به سطح میدان ( روی توشک پرش ویا موانع بادی) اصابت نماید از تمام مدافعین عبور می کنند.

درین صورت گروه مقابل جال یعنی تیم مهاجم صاحب یک امتیاز میشود. اصابت ضربه به توشک پرش سه امتیاز می داشته باشد. و اصابت ضربه به موانع های بادی یک امتیاز دارد، وقتیکه توپ به حلقه بادی دور توشک پرش و با دیوار باسبال برخورد کند بازی ادامه پیدا می کند.

هرتیم که امتیاز می گیرد سرویس می کند. و حرکات بازیکنان تیم هم جهت عقربه ساعت جای خویش را تغییر میدهند.

در کشور هائیکه این بازی مروج می باشند: برازیل، ارجنتاین، مکزیک، ترکیه، هالند، اسپانیا، پرتگال، آلمان، فرانسه، سوئیس، یونان، مجارستان، جمهوری چک، رومانیا، اسرائیل، مصر، عربستان، قطر، کویت سنگاپور، چیلی، اکوادور، ونزویلا، پاراگوا و کشور اتریش.

آرش احساس

Share this page to Telegram

Comments