معرفی شدن سرپرست وزارت مالیه به سارنوالی

comments 0

0 Views

هندوکش –کابل : همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه به ارتباط دریافت حقوق هنگفت در هنگام ماموریت رسمی اش برای حکومت افغانستان، از یک نهاد امریکایی، به اداره سارنوالی معرفی گردید.

مجلس سنای افغانستان، همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد رییس جمهور غنی را به منظور پاسخگویی در مورد دریافت پول از یک نهاد امریکایی در زمان ماموریتش برای حکومت افغانستان، به سارنوالی معرفی کرد.

بربنیاد گزارش‌ها، همایون قیومی در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ مبلغ هنگفتی را از نهاد امریکایی به نام “انستیتیوت موثریت دولت‌ها” که از سوی رییس جمهور غنی تاسیس شده است، دریافت می‌کرده است.

سند‌های همچنان به رسانه‌های افغانستان رسیده است که نشان میدهد این نهاد امریکایی چندین پروژه را از دولت افغانستان بدست آورده که از این رهگذر، عواید این نهاد افزایش چشمگیری داشته است.

عبیدرادپور

Share this page to Telegram

Comments