معاون دوم رئیس جمهور: ائتلاف های تازه شکل گرفته، تلاش برای تضعیف نظام است

comments 0

0 Views

هندوکش – دایکندی: معاون دوم ریاست جمهوری در یک گردهمایی که در ولایت دایکندی سخنرانی می نمود گفت، ائتلاف تازه که در کشور ترکیه میان عطا محمد نور، محمد محقق و جنرال دوستم بوجود آمده در واقع تلاش ها در جهت تضعیف نظام می باشد.
معاون رئیس جمهور در نشستی که با مردم دایکندی در این ولایت داشت گفت، حکومت وحدت ملی در جهت رویا رویی با تروریستان قرار دارد و حال وقت جنگ با هراس افگنان می باشد و از سوی دیگر یک تعداد در محافلی که برگزار می کنند برای تضعیف نظام شعار میدهند.
دانش اضافه نمود، اپوزیسیون در نظام دیموکراتیک یک اصل می باشد، حکومت وحدت ملی امیدوار است که یک اپوزیسیون سالم بوجود بیاید؛ وی ائتلاف تازه به میان آمده را غیر قانونی خواند.
نامبرده گفت، این ائتلاف غیرقانونی است و در وضعیت کنونی نظام ما نیاز به نیرومند شدن دارد و نه اینکه با انتقاد های بیجا پایه های حکومت را تضعیف نمایم .
این در حالی است که پیش از این عبدالطیف پدرام در مجلس نماینده گان ائتلاف به میان آمده را استوار بر مبنای منافع شخصی تلقی نموده بود وی همچنان در رابطه گفته بود این ائتلاف بخاطر منافع ملی نه، بلکه بر اساس منافع شخصی شکل گرفته است.
امیر حسین سلجوقي

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *