مصر: برای انتخاب رییس جمهور انتخابات صورت گرفت

comments 0

20 Views

هندوکش – مصر: مقامات میگوید مراکز رای دهی امروز بروی رای دهندگان گشوده شد وبرای سه روز اینده ادامه خواهد داشت
به اساس گزارش ها رییس جمهور کنونی فتاح السیسی یکی از کاندیدان پیشتاز این انتخابات دانسته میشود
السیسی درسال ۲۰۱۳ براثرکودتا بالای محمد مرسی رییس جمهور شد حکومت نظامی ایجاد نمود
السیسی با رسیدن به قدرت محمد مرسی را باسایراعضای اخوان المسلمین زندانی ساخت
عزت تبیان

Share this page to Telegram

Comments