مصاحبه زلمی خلیلزاد با صدای امریکا!

comments 0

0 Views

هندوکش – امریکا: زلمی خلیلزاد سفیر پیشین امریکا در افغانستان در مصاحبه ای با صدای امریکا در ارتباط به حمله مرگبار چهارشنبه کابل چنین اظهار نظر نموده است« حمله مرگبار چهاراهی زنبق شهر کابل که منجر به کشته و زخمی شدن بیشتر از 500 تن افغانها و تعدادی از شهروندان کشورهای خارجی نیز گردیده، ارتباط میگیرد به شبکه حقانی و سازمان استخبارات پاکستان ، حال باید امریکا بی درنگ راهکارهای شامل ساختن پاکستان را در لیست کشورهای حامی تروریسم شامل سازد، در غیر آن این ک سوال در میان کشورها مطرح خواهد گردید، « چرا پاکستان با وجود اسناد و شواهد موثق در جمع کشورهای حامی تروریسم قرار نمیگیرد؟».
آقای خلیلزاد همچنان افزوده : «در گذشته و حال فشارهای دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی از سوی جامعه جهانی و امریکا بالای پاکستان وضع گردید، مگر نتیجه قابل ملاحظه ای در پی نداشت و امریکا هم از عملکرد های پاکستان در قبال افغانستان راضی نیست. پس در این مقطع لازم است تا یک استراتیژی جدید در قبال پاکستان تدوین گردد، چون استراتیژی قبلی که ما تدوین کرده بودیم در شرایط فعلی مفید واقع شده نمیتواند و ادامه و تعقیب استراتیژی قبلی کار دشوار خواهد بود».
آقای خلیلزاد همچنین خاطر نشان ساخت، اگر جامعه جهانی و افغانستان در مورد حمله مرگبار چهارشنبه بمانند سایر حملات گروه های تروریستی عمل کند، یک اشتباه و نقض حقوق بشری خواهد بود و در ضمن فرصتی که بوجود آمده، افغانستان میتواند پاکستان را به انزوای بین المللی بکشاند.
آقای خلیلزاد می افزاید: مطالعه که من از شبکه حقانی دارم، این چنین حمله را بدون هماهنگی و اجازه پاکستان به اجراء نمی آورد و سازمان استخبارات پاکستان از شبکه حقانی در اکثر موارد بمثابه یک گروه نیابتی به نفع خویش استفاده نموده است.

گزارش – فکور نعیمی

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *