مشاور امنیت ملی افغانستان با همتایای امریکایی اش در یک گفتگوی تیلفونی در مورد عملی ساختن توافق‌نامه‌ی امنیتی کابل – واشنگتن تبادل نظرنمودند !

comments 0

0 Views

مک مستر مشاور امنیت ملی امریکا پس از حمله مرگبار چهاراهی زنبق شهر کابل با همتایای افغانی اش بمنظور ابراز همدردی و غم شریکی تماس تیلفونی برقرار نمود. در جریان صحبت میان طرفین، محمد حنیف اتمر به همتایای امریکایی خویش پیشنهاد نمود تا در مورد توافق نامه امنیتی کابل – واشنگتن دیدار صورت گیرد و در انتهاء هر دو طرف توافق کردند تا هر چه زودتر گفتگوهای خویش را در سطح مقامات بلند پایه هر دو کشور دایر نمایند.
پیمان امنیتی کابل با واشنگتن بتاریخ 30 سپتامبر 2014 میان مقام های افغانستان و امریکا امضاء گردید و در فقره اول ماده دوم این قراردارد آمده است ” کابل و واشنگتن در بخش تقویت امنیت و ثبات در افغانستان، مبارزه با تروریزم و ارتقای ظرفیت و توانمندی افغانستان برای دفع تهدیدات داخلی و خارجی مبتنی بر قانون اساسی این کشور، و به تقویت همکاری های نزدیک با یکدیگر ادامه دهند.
اما دیده میشود بعدازعقد قرارداد میان دو کشور، جانب امریکا تعهد سپرده بود که نیروهای امنیتی افغان را در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی تجهیز و تمویل مینماید اما مدت دوسال از امضا قرارداد میگذرد، تا الحال جانب امریکا به تعهدات خویش عملی چندانی نکرده است. و حال فرصت مناسب مساعد گردیده تا بر سرمسایل توافق نامه امنیتی میان دو کشور تجدید نظر صورت گیرد.

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *