مسابقات های ورزشی جهت همدیلی وصلح در هرات

comments 0

0 Views

هندوکش هرات : آمریت ورزشی ولایت هرات در همکاری با نماینده گی فدارسیون کورش آنولایت مسابقات ورزشی (کشتی) را تحت نام ورزش جهت حمایت از صلح و ایجاد همدیلی بین شهروندان آن ولایت راه اندازی نموده است.

بربنیاد گفته های بصیر احمد جویا مسوول نماینده گی فدراسیون کورش در ولایت هرات که درین رقابت ها حدود پنجاه کشتی گیر از 17 کلپ های ورزشی در وزنهای 60، 66، 73، 81، 90، و 100 کیلوگرام وزن آزاد اشتراک نمودند. که ازین رقابت ها هزاران شهروند هراتی اعم از پیران و جوانان، مسوولان نهادهای حکومتی وغیر حکومتی نیز دیدن مینمایند. شهروندان هراتی تماشای این رقابت هارا نه تنها یک سرگرمی میدانند، بلکه نقش برگزاری همچو مسابقات را بخاطر ایجاد همدیلی، برادری، ختم خشونت، ختم جنگ و بوجود آوردن صلح مثبت میدانند.

آرش احساس.

Share this page to Telegram

Comments