مراکز مهم افراد مسلح در پکتیا بدست نیروهای امنیتی افغان درآمد

comments 0

0 Views

هندوکش – پکتیا: در نتیجه عملیات نیروهای دفاعی و امنیتی افغان، مراکز افراد مسلح در دند پتان ولایت پکتیا تحت تسلط حکومت در آورده شد.
معاون قول اردو 203 تندر جنرال محمد اکبر ایداش میگوید در نتیجه عملیات تازه نیرو های امنیتی افغان مناطق تحت تسلط طالبان در نری کندو پاکسازی گردیده است.
قوماندان جدیل لوای تندر میگوید در ولایت جنوب شرق مخالفین مسلح را با شکست های پی در پی مواجه ساخته و مناطق دند پتان که قبلأ مراکز افراد مسلح بود تحت تسلط دولت در آورده شده است که در نتیجه آن افراد کلیدی گروه مخالف از بین رفته اند.
در اخیر دگروال خلیل الله خلیل قوماندان تازه نفس لوای اول اضافه نمود که میان نیرو های امنیتی افغان و مردم هماهنگی بوجود می آورد.
این در حالی است که در این اواخر افراد ملکی شانه به شانه با نیرو های امنیتی افغان علیه گروه های شورشی میجنگند و از نیرو های امنیتی افغان حمایت مینمایند.
فرهاد شهراني – پکتیا

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *