مراکز صحی ولایت لغمان که در اثر تهدیدها مسدود شده بود، بازگشایی شد

comments 0

0 Views

هندوکش – لغمان: مراکز صحی ولایت لغمان که از اثر تهدید های طالبان مسلح مسدود شده بود،بازگشایی گردیده است.
قابل ذکر است که این مراکز صحی از سوی کمیته سویدن تمویل می گردند.
مسئول مطبوعاتی کمیته سویدن میگوید که: از اثر تهدیدهای گروه طالبان در حدود یک و نیم ماه خدمات این کمیته به مراکز صحی ولایت لغمان قطع گردیده بود.
صلاح الدین مومند مسئول مطبوعاتی کمیته سویدن در زون شرق به رسانه ها گفت، افراد مسلح درخواست ایجاد یک باب مرکز صحی را نمودند و در منطقه سنگری خواستار مقررشدن یک داکتر جراح نیز گردیده اند
نامبرده میگوید که، در اثر میانجیگری مردم با طالبان مسلح مشکلات که بوجود آمده بود، حل گردید و امروز مراکز صحی دوباره به خدمات شان ادامه دادند.
مقام ولایت لغمان با نشر خبرنامه ای، بازگشایی مراکز صحی را در این ولایت تائید مینماید.
فرهاد شهراني

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *