مراکز صحی بدون مجوز قانونی در غزنی مسدود شدند

comments 0

0 Views

هندوکش – غزنی: از یک هفته بدینسو 15 شفاخانه ، دواخانه ، معاینه خانه و لابراتوار های که بدون جواز فعالیت داشتند از سوی ریاست صحت عامه ولایت غزنی مسدود شدند.
رئیس صحت عامه ولایت غزنی میگوید، ما از قبل هم در این مورد اقدامات جدی را انجام داده بودیم، مگر بعضی افراد با نفوذ مانع این روند می شدند که فعالیت های غیر قانونی در این بخش ها گسترش یابد.
رئیس صحت عامه اضافه میکند، یک تیم برای کنترول فعالیت های غیرقانونی در شهر موظف گردیده که تمامی مراکز صحی را کنترول و آنعده از مراکز صحی ، درملتون ها و.. که غیر قانونی فعالیت دارند را مسدود می نمایند.
ریاست صحت عامه ولایت غزنی اخطار داده است، آنعده از مراکز صحی که با معیار های پذیرفته شده سازگاری نداشته باشند، مسدود خواهند شد.
عمران احمدزی

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply