مختصر استراتیژی واقعی ایالات متحده در ۱۸ سال گذشته// استاد عارف نظری

comments 0

0 Views

۱۸ سال قبل از امروز ایالات متحده آمریکا به منظور نابودی تروریزم وارد افغانستان شد اما هنوز که هنوز است این امر تحقق نیافته است . بر اساس یافته های واشنگتن بست ایالات متحده آمریکا در ۱۸ سال تا دو تریلیون دالر در افغانستان به مصرف رسانیده است . از مجموعه ارقام ذکر شده حدود ۵۰۰ میلیون آن در جنگ هزینه شده است. جنگ که تا هنوز ختم نشده بلکه پیش از هر زمان دیگر تشدید یافته است. در حاشیه گزارش واشنگتن پست آمده است که دولت بوش ، برک اوباما و دونالد ترامپ معلومات غلط از جنگ افغانستان را در دسترس مردم آمریکا و افغانستان قرار داده است و جنگ که با این استراتیژی نمیتوانست برنده داشته باشد آنرا تعقیب نموده اند. اخیراً مایک اسپر وزیر دفاع آمریکا بعد از آغاز گفتگو های صلح گفته است که آمریکا نیرو های خود را در افغانستان کاهش میدهد و بر مبارزه خود علیه تروزیزم در افغانستان ادامه میدهد. اما از بررسی های سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا بر می آید که این کشور هرگز نخواسته است تا تروریزم در افغانستان و لانه های آن در پاکستان چیده شود بلکه دیده میشود که استراتیژی واقعی ایالات متحده تقویت شبکه های تروریستی و دخیل نمودن آنها با ساختار های حکومت های درگیر با تروریزم و حمایت از بعضی گروه های آنها به منظور تظمین گرفتن برای ایالات متحده آمریکاست. در افغانستان طالبان و شبکه حقانی مهره های اند که حدود چند سال میشود ایالات متحده آمریکا درتلاش است تا این گروه ها را در جامعه افغانستان با فکر افراط گرایی و تروریستی شان مدغم سازد و همه را به جان هم انداخته افغانستان را ترک بکند. دلیل چنین ادعای ما عجله در پروسه صلح، جایگاه سیاسی بخشیدن به طالبان که ۱۸ سال با آنها جنگید، رهایی انس حقانی و کشانیدن او به میز مذاکره و رهبری طالبان و اخیراً سخنان مایت اسپر مبنی بر کاهش نیرو های خارجی از افغانستان است. آمریکا برای هدف که افغانستان از دید دنیا آمده بود هرگز برای تحقق  آن کاری یقینی انجام نداد بلکه تمام حرکات او برای اغفال مردمان آمریکا و مردم افغانستان بود اما استراتیژی را که استراتیژیست های ایالات متحده و قصر سفید ریخته بودند در حال تکمیل شده اند. استراتیژیست های ایالات متحده به این عقیده برنامه ریختند که در مرحله نخست یک دموکراسی نیم بند را در افغانستان شکل میدهیم و تا جای گرو های تروریستی را نیز صدمه میزنیم ولی با رویکرد دپلوماسی و مذاکره تنش ها میان دیدگاه ها و خواسته ها را به شک و تردید تبدیل نموده و قاعده اختلاف انداز و حکومت کن را عملی میسازیم. این گونه افغانستان تبدیل به یک کشوری با دیدگاه دو قطبی یعنی اسلام گرایی افراطی و دموکراسی مواجه خوهد بود. نهایتاً ما با تظمین از این گروه ها به ایالات متحده برگشته و امنیت آمریکا را از دور حفظ میکنیم.در چندین سال گذشته نیز ثابت شده است که چنین تیوری نتیجه خوب داشته است. زیرا جنگ طالبان هم اکنون بجای جنگ با ایالات متحده آمریکا با نیرو های افغان است و تلفات که در هر دو طرف وارد میشود تلفات است که تنها افغان ها در آن زیان مند میشوند و این جنگ هم همان جنگ دو دیدگاه اسلام و دموکراسی است . در ۱۸ سال گذشته بر اساس آخرین گزارش ها حدوداْ ۳۰۰ سرباز آمریکایی کشته شده است اما تلفات نظامی طرف دولت تنها به ۱۵۰۰۰۰ هزار میرسد این که چقدر نیرو های طالبان کشته شده اند امار دقیق در دسترس نیست. کشتن شدن سه هزار سرباز آمریکا با هزینه دو تریلیون دالر برای کشور که اقتصاد برتر جهان است چیزی قابل تشویش نیست ولی برای افغانستان که نخستین گام هایش به طرف ترقی شدن نیز قطع میگردد قابل جبران نیست . آمریکا هنوز هم پیرو همان استراتیژی است که ادامه اش میدهد اما این بر دولت افغانستان و  طرف های درگیر ربط میگیرد تا با توجه به استراتیژی ایالات متحده آمریکا صحفه تازه تاریخ را رقم بزنند ، بد را از میان خود دور و به یک صلح واقعی دست یابند و چنین استراتیژی که آرامش مردم را نابود نموده است را خنثی سازند.

Share this page to Telegram

Comments