مجلس سنا: امضای پیمان امنیتی با امریکا مؤثر واقع نشده است

comments 0

0 Views

هندوکش – کابل: اعضای مجلس سنای افغانستان در نشست عمومی روز سه شنبه (23جوزا) خویش به امریکا اتهام وارد کردند که واشنگتن برای عملی کردن تعهدات اش در قبال افغانستان صادق نبوده است.
آصف صدیقی معاون مجلس سنای کشور می گوید:«با در نظر داشت اوضاع فعلی افغانستان امضای پیمان امنیتی با امریکا مفید واقع نشده است».
اعضای حاضر در نشست گفته اند:« امریکا و ناتو عوامل استمرار جنگ در افغانستان اند و حکومت باید از طُرق سیاسی آنها را متوجه مسئولیت های شان در ارتباط به افغانستان سازد».
حسیب الله کلیمزی و نبیه مصطفی زاده سناتوران کشور ازدیاد ناامنی ها را در کشور نتیجه بی تفاوتی امریکا در قبال افغانستان عنوان نموده و می گویند که امریکا باید از راه های سیاسی به حل مشکلات افغانستان توجه کند.
انتقادات مجلس سنا در حالی شدت می یابد که ناامنی ها در پایتخت و ولایات رو به افزایش است.
این در حالی است که با وجود گذشت حدود پنج ماه از عمر حکومت جدید امریکا که در رأس آقای ترامپ میباشد، تااکنون نتوانسته پالیسی خود را به صورت واضح در قبال افغانستان روشن سازد.
سپوژمې پوپلزې

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *