مجلس سنای امریکا برای 4000 افغان ویزا تصویب کرد

comments 0

0 Views

هندوکش – امریکا : ایالات متحده امریکا به آنعده از افغانانی که به صفت همکار با نظامیان امریکا در افغانستان کار کرده اند و یا مصروف کار استند اصدار 4000ویزا را تصویب کرد.
این ویزا ها در چوکات پروگرام ویژۀ مهاجرت داده می شوند و در پروگرام مهاجرت تصریح شده است، آنعده از افغانانی که به صفت همکار با نظامیان امریکا در افغانستان کار کرده و زندگی شان در آنکشور با خطر مواجه است برای شان اجازه نامه اقامه در امریکا داده می شود. اما این پروسه بعضی از شرایط را دارد و از کسانی که شامل این پروسه می شوند تحقیقات زیاد صورت می گیرد .
با آن که آقای ترامپ در تلاش وضع محدودیت های بیشتر در امر مهاجرت به امریکا است با آن هم مجلس سنای امریکا 4000 ویزا را برای افغانان تصویب کرده است.
از جانب دیگر سفارت امریکا در کابل روند پذیرش درخواست های ترجمان ها و همکاران نظامیان امریکایی را برای مهاجرت در این کشور در ماه مارچ سال جاری متوقف نموده و اظهار داشته بود که در خواست های بیشتر از حد پیش بینی شده به این سفارت مواصلت کرده است، مگر در ماه اپریل مجلس سنای امریکا 4000 ویزا را یکبار دیگر برای افغانان تصویب کرد.
رئیس کمیسیون امنیتی مجلس سنای امریکا در اظهارات اخیر خویش گفت:«ملت ما به تمام افراد ملکی که ما را در آوردن امن و نظم در افغانستان یاری کرده اند ، در مقابل کمک های آنان ما نیز به آنها پاداش داده ایم و من امروز خورسندم که یکبار دیگر به مردان و زنان قهرمان افغان این ویزا ها را تصویب کرده ایم».
فکور نعیمې

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *