متیس : تلاش های هند به نفع افغانستان است

comments 0

0 Views

هندوکش – کابل : وزارت دفاع امریکا از تلاش های هند برای ثبات افغانستان ابراز حمایت کرد
وزیردفاع امریکا جیمز متیس درنشست دفاعی اسیا گفت ، کشورش از ثبات وپیشرفت درافغانستان حمایت میکند
نامبرده میگوید ، تطبیق پروژه های توسعوی وانکشافی درمنطقه سبب کاهش جنگ وخشونت خواهد شد
متیس افزود که امریکا درهمکاری با کشورهای کانادا ، بریتانیا ویکتعداد کشورهای دیگر برسرپروژه های انکشافی کار میکنند
سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments