مالکان امریکایی قصد فروش ورزشگاه لیورپول را دارند

comments 0

0 Views

هندوکش _ ورزش: منابع نزدیک به جان هنری سرمایه دار مشهور امریکایی و مالک ورزشگاه لیورپول در مصاحبه با نیورک پست گفته است: که وی تصمیم دارد که این ورزشگاه به مبلغ 2 میلیارد دالر اگر کسی قصد خریدنش را نماید به فروش میرساند.
هنری برعلاوه ورزشگاه لیورپول مالکیت تیم بوستون ورزشگاه رد ساکس را نیز برعهده دارد که اخیرا به موفقیت های ازین ورزشگاه بدست آورده است.
جان هنری در سال 2010 ورزشگاه لیورپول را به ارزش 477 میلیون دالر خریداری کرده بود.
به گفته نشریه اخیر فوریز، ارزش ورزشگاه لیورپول را 1.9 میلیارد دالر تعین نموده است.
اما درین اواخر چینی ها پیشنهاد را به رقمی نزدیک به 2.6 میلیارد دالر همرای هنری وارد گفتگوشده است. ولی درنهایت دیده شود که سرنوشت ورزشگاه لیورپل به کجا میانجامد.
آرش احساس

Share this page to Telegram

Comments