لوی څارنوالی: فروزی به‌گونه موقت و تحت شرایط از زندان به خانه انتقال یافته است

comments 0

3 Views

هندوکش –کابل :انتقال خلیل الله فروزی از زندان به خانه‌اش، به‌گونه موقت و تحت دو شرط صورت گرفته است ماندن در خانه الی صحت‌یاب شدن و اجرای تعهداتی که با کمیسیون تصفیه کابل بانک کرده است.

جمشید رسولی، سخنگوی لوی څارنوالی که روز یک‌شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک به خاطر ارایه توضیحات در باره چگونگی انتقال خلیل الله فروزی از زندان به خانه، در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت حضور یافته بود گفت: رهایی آقای فروزی بر اساس نظریه کمیسیون موظف و نظریه صحی داکتران، از زندان به خانه‌اش انتقال یافته و تحت مراقبت شدید امنیتی قرار دارد.

رسولی گفت: انتقال آقای فروزی تحت تدابیر خاص صورت گرفته است وریاست امنیت ملی مکلف است تا خانهٔ او را تحت مراقبت شدید و دائمی داشته باشد و هر ۱۵ روز از موجودیت او در خانه، به لوی څارنوالی اطمینان دهد.

اوگفت چندی قبل آقای فروزی درخواستی عنوانی ریاست جمهوری فرستاده بود ودر آن از وضعیت شدید و وخیم صحی خود عارض شده بود.

رسولی افزود درپی درخواست آقای فروزی هیأتی از سوی مقام عالی ریاست جمهوری موظف شد تا در دو قسمت؛ اجرای تعهدات مالی و وضعیت صحی آقای فروزی، بررسی‌ها را انجام دهد.

حشمت الله نوابی، رییس خدمات صحی ریاست عمومی امنیت ملی بیماری آقای فروزی را تأیید کرد وگفت که فروزی دچار شکر بلند خون وفرط فشار خون است وکمیسیون بررسی صحی توصیه کرده است که آقای فروزی در جایی باشد که دسترسی لازم به مرکز صحی داشته و دواها وغذایش را به وقت و زمان مصرف نماید.

یکی از شرط های دیگر انتقال آقای فروزی از زندان به خانه‌اش، تعهد وی به اداره تصفیه کابلبانک برای پرداخت مقروضیتش به این اداره است.

روح الله حبیب، مدیر تصفیه کابلبانک تأیید کرد که آقای فروزی تعهد نامه‌ای را امضا کرده است که بر اساس آن در جریان تداوی‌اش در خانه تلاش می‌کند ۵۰ درصد از مقروضیتش را با این مدیریت تصفیه کند.

وی افزود که آقای فروزی اخیرن به ارزش ۱۸ میلیون دالر از مقروضیت هایش را که شامل جایداد هایش می‌شود، به مدیریت تصفیه کابلبانک پرداخته است.

عبیدرادپور

Share this page to Telegram

Comments