لوی سارنوالی کشور تشکیلات اش افزایش میدهد

comments 0

2 Views

هندوکش- کابل: لوی سارنوالی بخاطر سریع نمودن اجراات کاری شان و برای تطبیق فرامن تشکیلات اش را افزایش میدهد.
محمد فرید حمیدی لوی سارنوال طرح را برای عملی شدن فرامن ریاست جمهوری عفو مجازات محبوسین و محجوزین به مناسبت های جدید صادر میشود.
در همین حال او میگوید که بخاطر عملی نمودن فرامن ریاست جمهوری یگانه مرجع لوی سارنوالی کشور است.
به گفته لوی سارنوالی به مناسبت های مختلف فرامن ریاست جمهوری صادر میشود و عملی شدن این فرامن در زمان معین آن همخوانی با قوانین جهانی دارد. در جهان نیز به مناسبت های مختلف فرامن عفو مجازات بر زندانیان تطبیق میشود.
عبید رادپور

Share this page to Telegram

Comments