لوی سارنوالی : به مردم رسیدگی میکنیم

comments 0

0 Views

هندوکش – کابل : فرید حمیدی لوی سارنوال افغانستان میگوید ، از مشکلات مردم خود را باخبرساخته وعدالت را عملی میسازیم
لوی سارنوال این اظهارات را بروز چهارشنبه در یک مراسم افتتاح مسجد بیان کرد
لوی سارنوال ادارات دولتی را مکلف دانست تا مشکلات مردم را حل کنند
وی به مردم اطمنیان داد که دوسیه هایشان را به وقت وزمان رسیدگی شود ومامورین که درین زمینه غفلت کنند مجازات میشوند
لوی سارنوال از مردم خواست برای حقوق حقه شان برای مردم پول ندهند وسارنوالی همیشه صدایشان را میشوند
عبیدرادپور

Share this page to Telegram

Comments