قربانی های مشترک افغانستان و پاکستان

comments 0

0 Views

نویسنده: تیمور شامیل
مترجم: دادان وزیری
دولت پاکستان بخاطر سیاست های نادرست هزاران فرد بی گناه را به کام مرگ کشانیده است. سیاست و پالیسی دولت پاکستان نه تنها اقتصاد و امنیت و زندگی مردم این کشور را صدمه زده اند، بلکه در کشور همسایه ما افغانستان نیز میلیون ها انسان جان باخته و امنیت و اقتصادش را از دست داده است. افغانستان بیشترین قربانی سیاست های مداخله گرانه دولت پاکستان شده است.
به اساس مقاله نشر شده در ویب سایت روزنامه پاکستان تربیون: تعداد قربانی های دو کشور هر چند باهم متفاوت است، ولی زیان و درد آن مساوی است. افغانستان و پاکستان از لحاظ زبان، موقعیت سیاسی و اجتماعی و همچنان اقتصاد با همدیگر آمیخته است.
اکنون هم پاکستان از لحاظ سیاسی و اجتماعی در افغانستان دوستان دارد و دولت مردان پاکستان باید از این فرصت برای همکاری استفاده نمایند. روزانه از دو هزار الی سه هزار ویزا میان این دو کشور مبدل میشود. افغانان برای تداوی و فرا گیری تحصیل به این کشور میایند.
مشکل اساسی اینجاست که از اثر سیاست و پالیسی نادرست دولت مردان پاکستان در میان مردم عام افغان، دید گاه های ضد پاکستانی افزایش یافته است. خوب مردم افغانستان هم بسیار در این مورد ملامت نیستند، چون در بازی سیاست افراد مذکور مردم افغانستان بیشتر قربانی داده است.
دولت مردان پاکستانی باید موفق شوند، بخاطر جلب همکاری های حکومت کابل، چون محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که ما دست همه جانبه را برای روند گفتگو های صلح بسوی پاکستان دراز میکنیم. پاکستان اکنون هم فرصت دارد تا در سیاست و پالیسی هایش تغیر ایجاد کند. پاکستان ضربات فراوان را از ناحیه عملکرد سیاسی در منطقه و جهان متحمل شده است.
اکنون پاکستان میتواند به دقت تمرکز اش را روی بهتری روابط کابل و واشنگتن تجمع کند، بر آورده نشدن خواسته های کابل و واشنگتن پاکستان را بسوی منزوی شدن در سطح جهان میکشاند.
دیپلوماسی های فعال با نتایج قابل مشاهده برای حکومت کابل و واشنگتن، یگانه راه حل بخاطر نجات یافتن اسلام آباد از منزوی شدن در جهان شمرده میشود.

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *