قدرت شناخت حق وباطل / توفیق عظیمی

comments 0

1 Views

افغانستان ازچندین دهه درآتش جنگ تباه کن ومصیبت بار می سوزد ، قربانیان این جنگ خانمان سوز صرف افغان ها هستند ،باالخصوص در 19 سال اخیرجنگ درافغانستان به حالت اسفناک وخونبار خود رسیده است . به هیچ نوع ارزشهای دینی واسلامی ، اماکن مقدسه ، ومعیار های ملی احترام نمی شود،این جنگ تباکن وتحمیلی که از سوی بیگانگان ودشمنان اسلام درافغانستان سازماندهی شده صبرمردم را تاآخرین رمق حیات لبریز نموده وهر روز از هردو جانب به ده ها طفل ، جوان ، وپیران سالخورده در این جنگ ها کشته می شوند وبه شهادت می رسند ، مادران بی فرزند ، وفرزندان یتیم وصدها جوان از وطن آواره ومجبور به ترک کشور می شوند.

بدون شک قربانیان اصلی جنگ جاری در افغانستان مردم ملکی وانسانهای بیگناه اند . در این جنگها از وسایلی مانند انتحار ،انفجاروغیره اعمال نادرست وغیرشرعی استفاده میشود ، که به هیچ وجه توجیه شرعی واسلامی ندارد چنانچه الله متعال می فرماید.

یا ایهاالذین آمنو ان تتقو الله یجعل لکم فرقانا ویکفرعنکم سیاتکم ویغفرلکم والله ذو الفضل العظیم .

“سوره انفال آیه 92” .

ترجمه: ای کسانیکه ایمان آورده اید اگر از خدا پروا دارید برای شما نیروی تشخیض گناهانتان را از شما می زداید وشما را می آمرزد وخدا دارای بخشش بزرگ است .

این جمله کوتا وپرمعنا یکی از مهم ترین مسایل سرنوشت ساز انسان را بیان کرده وآن اینکه درمسیری الهی که انسان به سوی پیروزی ها میرود همیشه پرتگاه ها وبیراهه هایی وجود دارد که اگر آنها را به خوبی نبیند ونشناسد وپرهیز نکند چنان سقوط میکند که اثری از او باقی نمی ماند .

در این راه مهمترین مسئله شناخت حق وباطل ، شناخت نیک وبد ، شناخت دوست ودشمن شناخت مفید وزیان بخش وشناخت عوامل سعادت وبدبختی است .

اما کمی دقت پیوند میان این دو را روشن می سازد . اولا عقل انسان به قدرکافی برای درک حقایق آماده است ولی پرده هایی از حرص وطمع وشهوت خود بینی وعشق های افراطی به مال وزن وفرزند جاه ومقام همچون دود سیاهی درمقابل دید عقل آشکار می گردد ویا مانند غبار غلیظی فضای اطراف را می پوشاند وپیداست که در چنین شرایط ناگوار که طالبان تا هنوز در برابر ملت مجاهد و شهید پرور جنگ را تحت نام جهاد به دستور شبکه های تروریستی و استخباراتی دشمنان این سرزمین آغاز نموده و تا هنوز ادامه دارد .

گروه طالبان باید چهره حق وباطل را بنگرد اما اگر با آب تقوا این غبار زدوده شود واین دود سیاهی وتاریک از میان برود دیدن چهره حق آسان است .

ثانیآ می دانیم که هرکمالی در هر جا وجود دارد پرتوی از کمال حق است وهرقدر انسان به خدا نزدیک ترشود پرتو نیرومند تری از آن کمال مطلق در وجود او انعکاس خواهد یافت.

طوریکه خداوند “ج” می فرماید : انا عرضنا الامانة علی السموات والارض والجبال فا بین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلومآ جهولآ (سوره احزاب آیه 72) .

ترجمه به تحقیق ما امانت (خویش) را بر آسمانها وزمین وکوه ها عرضه داشتیم که نپذیرفتند آن را بر دارند ، واز آن ترسیدند ، وانسان آن را برداشت ، بی گمان او ستمگر نادان است .

بنآ قتل ناحق وجنگ بی مفهوم در کشور اسلامی ما افغانستان مسلمان صبغه شرعی ودینی نداشته حرام وناجایز می باشد امیدواریم دوستان وبرادران ناراضی ما از قرآن کلام مقدس الهی الهام گرفته از جنگ وخون ریزی که باعث خشــم وغضب خــداوند “ج” ورسول او میــشود بپرهیزند .

Share this page to Telegram

Comments