قتل یک خانم توسط شوهرش

comments 0

0 Views

هندوکش ـ سرپل: بانو نیسمه آرزو رئیسه امور زنان ولایت سرپل گفته است که عصر دیروز(21جوزا) یک خانم ازسوی شوهرش بگونه بی رحمانه در این ولایت به قتل رسیده است.
بانو آرزو افزود : «خانم مذکور زمانی ازسوی شوهرش به قتل میرسد که شوهر ازخانمش می خواهد تا کودک شان را آرام بسازد اما درمقابل خانم جواب رد داده ومی گوید مصروف کارهستم وبرای افطاری آماده گی می گیرم ، در نتیجه شوهر عصبانی شده ضمن اینکه کودک را لت و کوب میکند خانمش را نیز به ضرب چاقو به قتل میرساند که جسد مقتول اکنون درشفاخانه ولایتی سرپل می باشد».
نجیبه سروری

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *